Aktuality

Aktuality

Oznámení o sloučení

Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás informovali, že ke dni 1.1.2019 došlo k fúzi obchodních aktivit společností HI Software Development s.r.o., IČO 26829819, zapsané u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C27849, a společnosti Princip, a.s., IČO 41690311, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B994.

Uvedeným sloučením ke dni 1.1.2019 tak společnost HI Software Development s.r.o. přestává vykonávat obchodní aktivity a veškeré její pohledávky a závazky přešly na společnost Princip, a.s., která se stala právním nástupcem společnosti HI Software Development s.r.o. V důsledku právního nástupnictví vstoupila společnost Princip, a.s. do všech smluvních vztahů a dalších práv a závazků společnosti HI Software Development s.r.o. Zbývající marginální část společnosti HI Software Development s.r.o. bude v nejbližších měsících zrušena a vymazána z obchodního rejstříku.