Aktuality

Aktuality

KomTeS sa stáva hlavným obchodným zástupcom

S potešením oznamujeme, že na základe dlhodobej obchodnej spolupráce medzi Eurowag a KomTeS sa spoločnosť KomTeS od 1.7.2020 stáva hlavným obchodným zástupcom Eurowag pre priami predaj telematických produktov v Českej republike a na Slovensku. Od tohoto okamihu bude spoločnosť KomTeS pri predaji telematických produktov a služieb jednať menom Eurowag a týmto menom aj uzatvárať so zákazníkmi zmluvy. Táto nová obchodná spolupráca umožní Eurowag sa plne sústrediť na rozvoj produktov tak, aby sme mohli všedkým zákazníkom ponúkať produkty a služby najvyššej kvality.“