Úpravy na mieru podľa Vašich požiadaviek

Úpravy na mieru podľa Vašich požiadaviek

Sme pripravení na Vaše špecifické požiadavky

Aplikácia WEBDISPEČINK je skutočne veľmi komplexná, obsahuje širokú škálu funkcií, ktorá pokrývajú problematiku riadenia vozového parku z rôznych uhlov.

Je však možné, že vo Vašom konkrétnom prípade potrebujete úplne špecifickú funkciu, ktorá nie je zahrnutá v aplikácii WEBDISPEČINK - pretože ani najsofistikovanejší softvér nemôže zahrnúť úplne všetky špecifiká tak zložitej problematiky, ako je správa a riadenie vozového parku.

V takom prípade je pre Vás pripravený tým programátorov, ktorý je schopný prispôsobiť aplikáciu priamo Vám na mieru.

Ako prvý krok vždy realizujeme konzultáciu s klientom - celý proces začína kalkuláciou a rozvahou, či dané rozšírenie funkcií prinesie očakávanú návratnosť, prípadne či je možné pre požadované účely využiť niektoré z už existujúcich funkcií. Na individuálnom prispôsobení WEBDISPEČINKU pracujú programátori, ktorí sa priamo podieľajú na vývoji tejto aplikácie - preto je celý proces úprav na mieru veľmi rýchly.