Jazdný štýl

Jazdný štýl

Aplikácia ŠTÝL JAZDY je aplikácia na analýzu štýlu jazdy vodičov, ktorá ukáže, kde sa vodič pri šoférovaní vozidla najčastejšie dopúšťa chýb. Zároveň odporučí aj základné pravidlá pre plynulú, bezpečnú a ekonomickú jazdu.

Zmenou svojho správania môže totiž vodič predchádzať krízovým situáciám a zásadne ovplyvniť spotrebu vozidla. Na hodnotenie štýlu sa využívajú predovšetkým údaje z trojosového akcelerometra v GPS jednotkách. Tieto údaje sú dostupné aj v internetovej aplikácii Webdispečink. Používateľ sa tak do aplikácie ŠTÝL JAZDY prihlasuje rovnako ako do aplikácie Webdispečink.

Funkcie aplikácie Štýl jazdy

  • Agresívny rozjazd
  • Nebezpečné brzdenie
  • Nebezpečný prejazd zákrutou
  • Neplynulá jazda
  • Nebezpečná jazda
  • Krátkodobé aj dlhodobé hodnotenie
  • Zobrazenie udalosti na mape
  • Štatistiky

Štýl jazdy Štýl jazdy

Intenzitu chýb aplikácia známkuje podobne ako v škole. Najhoršou známkou je teda číslo 5. Aby bola škála ešte presnejšia, počíta sa hodnotenie na desatinné miesta.

Vďaka aplikácii tak môže vodič porovnávať svoj štýl jazdy v jednotlivých disciplínach, sledovať, či sa zlepšuje, prípadne si zobraziť, kde ku konkrétnym „priestupkom“ dochádza.

Môžete si aj prečítať tipy, ako zlepšiť svoj spôsob jazdy a ďalej tak prispieť k väčším úsporám pri prevádzke vozového parku. A to predovšetkým menším opotrebovaním vozidiel a úsporou PHM.

 
 Android iOS (iPhone, iPad)
Získať aplikáciu Google play Apple Appstore

Na stiahnutie: