Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd je moderný variant klasickej papierovej knihy jázd. Vytvára sa automaticky na základe informácií, ktoré zasiela tzv. mobilná jednotka, ktorá je namontovaná vo vozidle. Elektronická kniha jázd poskytuje oveľa väčší komfort ako papierová kniha jázd, pretože jej vytváranie nevyžaduje účasť pracovnej sily. Je presná, pretože informácie o prejdenej trase sa získavajú z GPS. Používanie je pohodlné, stačí iba počítač, mobilný telefón alebo tablet pripojený na internet a internetový prehliadač.

Elektronická kniha jázd je viacúčelová, pretože okrem bežných informácií môže obsahovať ďalšie údaje, napríklad o čerpaní a spotrebe pohonných hmôt, o dobe státia s naštartovaným motorom, maximálnej rýchlosti dosiahnutej počas jazdy a pod. Pomocou jednoduchého prepínača zabudovaného v automobile sa dajú v elektronickej knihe jázd jednoznačne rozlíšiť súkromné a služobné jazdy. V prípade potreby je možné údaje editovať, či už v jednotlivých jazdách alebo hromadne. Celý proces spracovania možno taktiež zefektívniť zasielaním elektronickej knihy jázd vo vybranom formáte na zvolené e-mailové adresy a tým zasa ušetriť čas.

Výhody používania elektronickej knihy jázd:

  • Automatické zbieranie dát
  • možnosť zaznamenania ďalších prevádzkových údajov
  • kniha je pravdivá
  • jednoznačné rozlíšenie súkromných a služobných jázd
  • možnosť tvorby elektronických výstupov na ďalšie spracovanie
  • značné časové aj finančné úspory a vyššia produktivita práce