Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd

Zaznamenajte každú jazdu. S našou elektronickou knihou jázd máte stály prehľad nad svojimi vozidlami. Vďaka mobilnej jednotke namontovanej vo vozidle sa kniha jázd tvorí automaticky a vodičom tak odpadá ručné vypĺňanie papierovej knihy jázd.

Výhody elektronickej knihy jázd:

  • Kniha jázd sa tvorí automaticky
  • Kniha jázd je pravdivá
  • Kniha jázd je presná
  • Možnosť tlače a exportu dát knihy jázd
  • Možnosť rozosielania knihy jázd na emailové adresy
  • Rozlíšenie súkromných a služobných jázd
  • Úspora času
  • Možnosť vyplňovania účelu jazdy
  • Možnosť zaznamenávania ďalších údajov ako je stav paliva v nádrži, spotreba, priemerná rýchlosť v jazde, ...
  • Vedenie knihy jázd aj pre nízkoemisné vozidlá (batériové aj plug-in hybridné)

Stačí vám iba počítač, telefón alebo tablet s internetom a informácie o jazde si môžete pohodlne kedykoľvek zobraziť.

ednotlivé jazdy si zobrazíte na mape a v prípade potreby je možné údaje v knihe jázd editovať – meno vodiča, druh jazdy (súkromná/služobná), účel jazdy, ...

Elektronicka kniha jázd