Čo je to Webdispečink

Čo je to Webdispečink

V skratke je to riešenie, ktoré Vám vytvorí mnohonásobné úspory pri prevádzke vozového parku:

 • zníženie počtu najazdených kilometrov
 • zamedzenie strát pohonných hmôt
 • úspory na poistnom
 • zníženie opotrebovania vozidiel
 • zníženie administratívnej záťaže
 • zvýšenie efektivity práce zamestnancov a vyťaženia vozidiel

Výrobok WEBDISPEČINK sporí Vaše náklady ihneď od začiatku. Vďaka unikátnemu technologickému riešeniu je naša mobilná jednotka schopná odčítať veľa prevádzkových parametrov (napríklad stav paliva v nádrži, zaťaženie náprav, teplota v nákladnom priestore) bez dodatočných periférií, takže na rozdiel od iných podobných výrobkov usporíte náklady za dodatočné periférie a ich inštaláciu.

Znížte počet najazdených kilometrov

 • jasné rozlíšenie súkromných a služobných jázd
 • dokonalá kontrola nad tým, ktorý vodič kedy a kam išiel

Zabráňte stratám pohonných hmôt

 • kontrola stavu paliva v nádrži v reálnom čase
 • náhly úbytok paliva v nádrži jasne indikuje neoprávnenú manipuláciu

Usporíte na poistnom

 • vďaka používaniu výrobku WEBDISPEČINK získate od poisťovní významné zľavy z poistného
 • nezabudnite prosím, že o zľavu je nutné požiadať pre uzatvorením lízingovej zmluvy

Znížte opotrebovanie vozidiel

 • dokonalý prehľad o štýloch jazdy všetkých vodičov
 • možnosť sledovania veľkého množstva prevádzkových parametrov vozidla ako prevencia vážnejších porúch

Znížte svoju administratívnu záťaž

 • automatické generovanie knihy jázd vrátane všetkých legislatívnych náležitostí
 • automatické výpočty diét, náhrad, súkromných jázd ako súčasť príjmu zamestnanca a podobne

Zvýšte efektivitu práce zamestnancov a vyťaženia vozidiel

 • dokonalý prehľad o aktuálnych pozíciách vozidiel v reálnom čase
 • optimalizácia trás, optimalizácia vyťaženia vozidiel a strojov

Pre koho je WEBDISPEČINK určený?

Pre kohokoľvek, kto má aspoň jedno firemné vozidlo a chce významne znížiť náklady na jeho prevádzku, a to práve vďaka unikátnym vlastnostiam WEBDISPEČINKU.

Stručný výber z firiem a spoločností, ktoré momentálne používajú výrobok WEBDISPEČINK, nájdete tu.

Ako WEBDISPEČINK funguje?

Základom výrobku WEBDISPEČINK je takzvaná mobilná jednotka, ktorá sa namontuje do každého vozidla. Táto jednotka je schopná na základe údajov z GPS určiť pozíciu vozidla a túto informáciu pomocou siete mobilného operátora odoslať do centrálneho servera. Tu sa načítajú údaje o polohe a čase do aplikácie WEBDISPEČINK. Tieto informácie sú "zapísané" do mapy.

produkty

Vy ako používateľ môžete pomocou webového prehliadača sledovať pozíciu daného vozidla.
Tým sa ale schopnosti WEBDIPEČINKU len začínajú.

V skutočnosti sa pomocou siete mobilného operátora odosiela oveľa viac údajov, než len poloha a čas. Do centrálneho servera prídu informácie napríklad o stave paliva v nádrži, o vodičovi, ktorý práve riadi vozidlo, o vyťažení náprav, teplote v nákladnom priestore atď. Samotná aplikácia WEBDISPEČINK Vám potom umožní realizovať rôzne štatistické súhrny a vyhodnotenia, viesť vozový park priamo z aplikácie, optimalizovať trasy a podobne.

Informácie o tom, ako v praxi prebieha uvedenie služieb WEBDISPEČINKU do prevádzky nájdete tu.