Návesy

Návesy

Webdispečink umožňuje sledovať pohyb a polohu návesov vrátane informácie o tom, s ktorým ťahačom je náves spriahnutý. Tieto informácie sa získavajú pomocou automatickej Bluetooth komunikácie GPS jednotky umiestnenej vo vozidle a TRAILER ID identifikátora, ktorý je namontovaný na návese.

TRAILER ID identifikátor

Ďalšia možnosť identifikácie návesu je pomocou čipu umiestneného v elektrokabeláži návesu. Keď ju vodič prepojí po zapriahnutí návesu, je tento automaticky identifikovaný. Existuje tiež možnosť identifikácie pomocou mobilnej aplikácie WD Fleet 3D, kde vodič náves ručne pripojí.

Zmena stavu návesu

Všetky tieto spôsoby identifikácie vedú k tomu, že používateľ vidí pripojené a odpojené návesy na mape.

Mapa prehľadu pripojené/odpojené návesy

Alebo v prehľadných reportoch.

Prehľadný report návesov

Webdispečink tak umožňuje:

  • Znalosť polohy zapriahnutých, ale aj voľne stojacich návesov
  • Znalosť dĺžky zapriahnutia za konkrétne vozidlo
  • Evidovať prejdené vzdialenosti s návesom
  • Možnosť upozornenia na plánované úlohy s návesom, typicky servis po určitej prejdenej vzdialenosti