Stavebné stroje

Stavebné stroje

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Presný prehľad o vyťažení jednotlivých vozidiel a vykonávaných prácach

  • umožňuje operatívne riadenie a nasadzovanie jednotlivých vozidiel a strojov
  • zvyšuje efektivitu chodu firmy napríklad redukciou prejazdených vzdialeností
  • možnosť merania a kontroly stavu materiálu (napríklad u mixov je možné sledovať čas a množstvo vypúšťania zmesi)

Evidencia jednotlivých vozidiel a vodičov

  • možnosť vyhodnotenia vyťaženia jednotlivých vozidiel a vodičov
  • zníženie administratívnych nákladov firmy - WEBDISPEČINK automaticky generuje potrebné prehľady a štatistiky