Úspory na poistnom

Úspory na poistnom

Vo vozidlách vybavených sledovaním polohy môžete získať zaujímavé zľavy na poistnom. Poisťovne obvykle vnímajú systém WEBDISPEČINK ako „pasívny vyhľadávací systém“ a mnohé z nich túto skutočnosť odrážajú aj v sadzbách poistných zmlúv. V prípade krádeže Vášho vozidla sa totiž významne zvyšuje šanca, že polícia odcudzené vozidlo nájde. Odporúčame preto každému klientovi systému WEBDISPEČINK, aby oslovil svoju poisťovňu s otázkou na možnú výšku úspory.