Nákladná doprava

Nákladná doprava

S aplikáciou WEBDISPEČINK máte prehľad o aktuálnej polohe a pohybe vašich nákladných vozidiel. Monitoring nákladných vozidiel prináša množstvo výhod a úsporu nákladov.

ZOBRAZENIE POLOHY VOZIDLA

ZOBRAZENIE POLOHY VOZIDLA

 • presná pozícia vozidla, vrátane zobrazenia prevádzkových parametrov
 • kniha jázd s možnosťou zobrazenia histórie jázd nad mapou
 • okamžitý prehľad o zaťažení náprav, teplote v prepravnom priestore, odpojenie/pripojenie návesu
 • zobrazenie všetkých vozidiel nad mapou
 • automatické prekresľovanie pozícií vozidiel

ŠTATISTIKY A REPORTY

ŠTATISTIKY A REPORTY

 • automatický výpočet diét
 • report odpracovaných hodín vodiča
 • prehľad staziek (záznamov o prevádzke vozidla)
 • export knihy jázd
 • prehľad o využití vozidiel

ZAMEDZENIE STRAT POHONNÝCH HMOT

ZAMEDZENIE STRAT POHONNÝCH HMOT

 • presné sledovanie spotreby paliva
 • zobrazenie stavu paliva v nádrži
 • stráženie podozrivých úbytkov paliva v nádrži
 • porovnanie dokladovaného množstva paliva so skutočným príbytkom v nádrži

PLÁNOVANIE PREPRAV

PLÁNOVANIE PREPRAV

 • dispečerská plachta
 • podrobné plánovanie prepravy
 • odosielanie prepráv vodičovi do tabletu s aplikáciou WD Fleet 3D
 • možnosť automaticky vytvárať elektronický záznam o prevádzke vozidla (STAZKA)
 • porovnanie plánovaných vzdialeností so skutočne odjazdenými
 • komunikácia s vodičom

ŠTÝL JAZDY VODIČOV

ŠTÝL JAZDY VODIČOV

 • nástroj Perfect Drive, ktorý je určený na zlepšovanie jazdného štýlu, čo vedie k úspore paliva a menšiemu opotrebovaniu vozidiel
 • hodnotenie štýlu jazdy vodičov založené na sledovaní parametrov ovládania vozidla napr. otáčky motora, doba jazdy bez spotreby paliva, používanie tempomatu, ...
 • prehľadné reporty o štýle jazdy vodičov
 • trend vývoja hodnotenia vodiča za posledných 12 mesiacov
 • pripravený graficky vyladený report na firemnú nástenku za účelom motivačných súťaží

ÚDAJE Z TACHOGRAFU

ÚDAJE Z TACHOGRAFU

 • Identifikácia vodiča pomocou jeho karty
 • Kontrola výkonu vodiča podľa tachografu (AETR)
 • Automatické vzdialené sťahovanie .DDD súborov z tachografov a kariet vodičov