Nákladná doprava

Nákladná doprava

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Prehľad o polohe, stave nákladu a vozidla v reálnom čase

  • prehľad o aktuálnych polohách a pohyboch všetkých vozidiel v reálnom čase umožňuje jednoducho si zvoliť najvhodnejšie vozidlo pre novú zákazku
  • okamžitý prehľad o zaťažení náprav, teplote v prepravnom priestore, odpojení/pripojení návesu a ďalších parametroch, dôležitých pre úspešné plnenie zákazky
  • v aplikácii WEBDISPEČINK je možné naplánovať kompletnú trasu zákazky a túto trasu automaticky optimalizovať
  • aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať stav zákaziek a postup ich realizácie
  • naplánovanú a optimalizovanú trasu odošlete jedným kliknutím myši do vodičovej navigácie, a to vrátane všetkých detailov a popisov jednotlivých úloh
  • sporíte náklady za telekomunikačné služby - komunikovať s vodičom je možné priamo z prostredia WEBDISPEČINKU, vodič používa pre komunikáciu obrazovku navigácie

Kontrola dodržovania AETRu zo strany vodičov

  • prehľad o aktuálnej aj minulej činnosti vodiča umožňuje kontrolovať plnenie legislatívnych požiadaviek