Archivácia tachografov

Archivácia tachografov

Máte vo firme vozidlá s digitálnymi tachografmi? A chceli by ste robiť archiváciu dát bez nutnosti fyzicky vyčítať tachograf priamo vo vozidle? Máme pre vás riešenie!

Vyvinuli sme funkciu, vďaka ktorej sa vzdialene a úplne automaticky zálohujú dáta digitálneho tachografu a kariet vodičov. Možno tak jednoducho naplniť zákonnú povinnosť vyčítania dát každých 90 a pri kartách vodičov 28 dní bez toho, aby ste museli fyzicky navštíviť vozidlo a vyčítať dáta osobne. Dáta totiž budete mať kedykoľvek k dispozícii v aplikácii Webdispečink a následne len skontrolujete dodržiavanie nariadenia EU 561/2006, AETR, 478/2000. Stačí si službu objednať vrátane čítačky karty podniku a zaistiť správnu montáž GPS jednotky vo vozidle.

Schéma fungovania vzdialeného sťahovania dát z digitálnych tachografov:

Vzdialené sťahovania dát

Takto vyzerajú súbory vyčítané z digitálneho tachografu s príponou ESM (kompatibilný s DDD formátom súborov)

Súbory vyčítané z digitálneho tachografu

A takto súbory s príponou DDD vyčítané z karty vodiča vložené do digitálneho tachografu

Súbory s príponou DDD vyčítané z karty vodiča

Archivované súbory je možné kedykoľvek uložiť na lokálny počítač a ďalej s nimi ľubovoľne pracovať. Prípadne je možné po objednaní súbory prenášať automaticky pomocou špeciálneho programu WD File Agent , ktorý pomocou API rozhrania získava súbory z portálu Webdispečink a ukladá ich do požadovaného adresára. O stavoch vyčítania tachografu sa môže užívateľ presvedčiť v prehľadnej agende Kontrola archivácie dát tachografu, obdobne potom u kariet vodičov Kontrola archivácie tacho kariet vodičov.

Kontrola archivácie tacho kariet vodičovKontrola archivácie tacho kariet vodičov

PODMIENKY VZDIALENÉHO SŤAHOVANIA DÁT

  • Podporovaný digitálny tachograf odomknutý na komunikáciu.
  • GPS jednotka Vetronics 760, 770, 810, 820, 870 alebo novšia. viac...
  • Odborná montáž GPS jednotky a jej prepojenie s tachografom.
  • Karta podniku zasunutá v aktívnej GSM čítačke kariet podniku. viac...
  • Aktivovaná služba vzdialenej archivácie pri vozidle. Službu je možné aktivovať u svojho predajcu.

PODPOROVANÉ TACHOGRAFY

  • Continental/VDO verzia 1.3a a vyššia
  • Stoneridge SE5000 7.1. a vyššie
  • Všetky Smart tachografy