Úspory pohonných hmôt

Úspory pohonných hmôt

Aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať dáta o spotrebe paliva a stavu paliva v nádrži vozidla. Tieto údaje potom možno porovnávať s nastavenou tolerovanou spotrebou alebo so záznamami o tankovaní.

Vďaka informáciám o stave paliva v nádrži tiež možno odhaliť náhly úbytok paliva v nádrži.

Graf PHM

Záznamy o tankovaní sa dajú importovať zo súborov, ktoré obvykle možno získať od spoločností prevádzkujúcich čerpacie stanice. Existuje aj možnosť importu súborov z vlastnej čerpacej stanice alebo ich automatické prepojenie s databázou WEBDISPEČINKu.

 • OMV
 • SHELL
 • CCS
 • EuroOil
 • Benzina
 • DKV
 • Lukoil
 • Slovnaft
 • Eurowag
 • Agip
 • ONO
 • Protank
 • Leaseplan
 • Arval
 • HertzLease
 • ALD

Samotné meranie spotreby paliva prebieha obvykle pripojením ku CAN zbernici vozidla alebo montážou externého prietokometra.

Merať stav paliva v nádrži možno opäť pripojením k zbernici vozidla alebo existujúcemu plaváku v nádrži vozidla. Prípadne možno montovať externé sondy do nádrže alebo nádrží vozidla. Využívajú sa odporové alebo kapacitné sondy.