WD Fleet 3D

WD Fleet 3D

WD Fleet 3D je mobilná aplikácia, ktorá slúži vodičovi vo vozidle ako komunikačný a navigačný terminál. V spolupráci s WEBDISPEČINKOM potom zaisťuje komplexné riešenie pre plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie prepráv.

V rámci implementácie riešenia zaisťujeme kompletnú dodávku nainštalovaného tabletu (vrátane SIM karty s dátovým tarifom) a príslušenstva (držiak, nabíjačka a kábel). Tablet je potom možné po jednoduchom užívateľskom nastavení odovzdať rovno vodičovi.

Samotná aplikácia WD Fleet 3D okrem navigovania poskytuje ďalšie funkcie počnúc online komunikáciou s dispečerom, cez vedenie záznamu o prevádzke vozidla (elektronická stazka), zhotovovanie fotografií dokladov a nákladu, až po zobrazenie štýlu jazdy vodiča (Perfect Drive ).

Medzi WEBDISPEČINKOM a aplikáciou WD Fleet 3D prebieha online synchronizácia a dispečer má tak prehľad o aktuálnom stave vodiča.

UNIKÁTNE FUNKCIE A VLASTNOSTI APLIKÁCIE WD Fleet 3D

 • integrovaná off-line navigácia Sygic 3D professional vrátane Traffic a Truck parametrov
 • viac spôsobov prenosu trasy prepravy do navigácie – navigovanie do cieľa, cez prejazdné body, prenos trasy 1:1
 • prijímanie a realizácia prepráv zaslaných dispečerom z WEBDISPEČINKU alebo zo systémov tretích strán cez API rozhranie
 • vybavenie zastávok na trase (kontrola času stráveného na zastávke)
 • plnenie úloh na jednotlivých zastávkach (Nakládka/Vykládka) – možnosť vytvárania fotografií (CMR, faktúra, objednávka, poškodenie nákladu, nehoda a pod.), zadanie textu, čísla (hmotnosť nákladu, počet obalov a pod.), sňatie čiarového kódu, zaznamenanie podpisu a pod. .
 • zobrazenie dojazdového času ETA do miesta nakládky/vykládky so zohľadnením AETR vodiča
 • obojsmerná textová komunikácia medzi dispečerom a vodičom, možnosť zasielania polohových správ vodičovi a zasielanie súborov vodičovi (DOCX, XLSX, PDF, JPG, GIF)
 • zadávanie činností vodiča a tým aj online vytváranie záznamu o prevádzke vozidla (stazka), ktorá je potom k dispozícii vo Webdispečinku
 • pomoc vodičovi pri vytváraní stazky – odporúčanie zmeny činnosti, polo alebo plne automatický režim vytvárania stazky
 • zobrazenie hodnotenia štýlu jazdy vodiča Perfect Drive
 • zobrazenie tlaku a teploty v pneumatikách (podpora ContiPressureCheck od spoločnosti Continental )
 • zobrazenie informácií z digitálneho tachografu (AETR) vodičovi v prehľadnej grafickej podobe
 • upozornenie na najbližšiu tankovaciu stanicu v okolí, vrátane zobrazenia v navigácii Sygic (POI body) a navigovanie k vybranej stanici - tankovacia a dobíjacia (pre elektro vozidlá) smernica určuje, kde smie alebo nesmie vodič tankovať
 • hlasové upozorňovanie na existujúce udalosti (priblíženie k zastávke, tankovaciu stanicu a pod.)
 • podpora 8 jazykov - čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, poľština, maďarčina. Čiastočne potom ruština a ukrajinčina
 • možnosť evidovať tankovanie s online zápisom priamo do WEBDISPEČINKU, prehľad vykonaných tankovaní
 • práca s návesmi a kontajnermi
 • automatický denný/nočný režim
 • tlač teplotného protokolu počas prepravy (podpora tlačiarne Epson TM P20)

Pre konkrétnu cenovú ponuku kontaktujte našich predajcov alebo pracovníkov našej podpory webdispecink@eurowag.com

Aplikácia WD Fleet 3D

Aplikácia WD Fleet 3D

Viac informácií: