Perfect Drive

Perfect Drive

Perfect Drive slúži na hodnotenie štýlu jazdy vodičov v nákladných vozidlách. Hodnotenie prebieha v prehľadných reportoch skupiny, vodiča a v detailnom reporte. Jazdný štýl vodiča kamiónu významne ovplyvňuje spotrebu paliva a opotrebenie vozidla. Hodnotenie správneho jazdného štýlu môže znížiť spotrebu napríklad o 2 litre na 100 km, čo predstavuje mesačnú úsporu paliva zhruba 200 litrov. Lenže čo keď máte vozidiel 100? Za rok potom môžete ušetriť napríklad aj 240 000 litrov paliva. Lenže ako jazdný štýl hodnotiť? Nie je možné vodiča porovnávať pomocou priemernej spotreby, pretože vozidlá jazdia rôznym terénom, s rôznou záťažou, dokonca sa jedná o rôzne typy vozidiel. Preto sme vyvinuli hodnotenie štýlu jazdy vodičov, ktoré je založené na sledovaní parametrov ovládania vozidla: otáčok motora, používania prevádzkovej a motorovej brzdy, predvídavosti, doby volnobehu, rýchlosti vozidla, doby jazdy bez spotreby paliva, používania tempomatu a akceleračného pedála. Na základe takéhoto hodnotenia možno spravodlivo vyhodnotiť vodičov, ktorí riadia vozidlá najlepšie.


REPORT SKUPINY

Na účely porovnania viacerých vodičov medzi sebou slúži report skupiny vodičov. V tomto reporte sú vodiči zoradení podľa dosiahnutého hodnotenia, ktoré získali za svoj jazdný štýl (100 je najlepší jazdný štýl, 0 najhorší). Zároveň sú k dispozícii aj údaje o zisku v jednotlivých hodnotených kritériách. Pre lepšiu orientáciu sú k dispozícii informácie o priemernom zisku bodov v danej firme, taktiež o priemernom zisku naprieč všetkými firmami a o zisku bodov najlepšieho vodiča v mesiaci.

Report skupiny vodičov

REPORT VODIČA

V reporte vodiča je možné vidieť súhrn základných parametrov a všetkých bodovaných kritérií vrátane trendu ich vývoja za posledných 12 mesiacov. K dispozícii je aj zoznam použitých vozidiel a spolujazdcov, tak aby bolo možné porovnávať ich dáta navzájom. Navyše sa v reporte zobrazuje mapa s náhľadom trás vodiča a možnosťou otvoriť detailnú mapu s prehľadom jázd za zvolené obdobie. Na tomto reporte je možné vybrať aj iné ako mesačné obdobie hodnotenia, môže tak slúžiť aj na detailné porovnanie konkrétnych prepráv či jázd. Z tohto reportu je možné prejsť na ďalší DETAILNÝ REPORT.

Report vodiča

DETAILNÝ REPORT

V detailnom reporte je možné sledovať mnoho ďalších parametrov štýlu jazdy vodiča. Je tu tiež k dispozícii rozdelenie hodnôt podľa typu prevádzky (mesto, medzimesto, diaľnice, ostatné). Pri bodovaných hodnotách je naznačená váha v celkovom bodovom hodnotení veľkosťou hviezdičiek a počtom hviezdičiek. Tento report je určený na detailnú prácu manažéra vodičov.

Detailný report vodiča

V prípade záujmu objednávajte túto nadstavbovú službu u našich obchodných zástupcov.