Identyfikacja kierowców

Identyfikacja kierowców

Identyfikacja kierowców realizowana jest za pomocą tzw. chipów identyfikacyjnych. Chip ten po uruchomieniu silnika kierowca przykłada do czytnika w pojeździe, skąd informacja przekazywana jest do jednostki mobilnej. Zgodnie z danymi z chipa jednostka mobilna "rozpoznaje", kto wsiadł do pojazdu i uruchomił go. Informacja ta następnie przesyłana jest do serwera WEBDYSPOZYCJI wraz z pozostałymi danymi.

Jeden kierowca może posiadać więcej chipów identyfikacyjnych np. w celu rozróżnienia różnych rodzajów przejazdu czy pracy.

Chip identyfikacyjny może zostać wykorzystany w celu zabezpieczenia pojazdu. Jednostkę mobilną można zaprogramować tak, by bez odpowiedniego chipu identyfikacyjnego nie było możliwe standardowe uruchomienie pojazdu. Jeśli mimo tego dojdzie do uruchomienia lub ewentualnie ruchu pojazdu, jednostka mobilna rozpocznie wysyłanie sygnału alarmowego.