Identyfikacja kierowców

Identyfikacja kierowców

Identyfikacja kierowców realizowana jest za pomocą tzw. chipów identyfikacyjnych, dzięki którym system rozpoznaje przypisaną osobę. Zebrane dane przesyłane są do serwera WEBDISPECINK.

Jeden kierowca może posiadać więcej chipów identyfikacyjnych np. w celu rozróżnienia różnych rodzajów przejazdu czy pracy.

Chip identyfikacyjny może zostać wykorzystany w celu zabezpieczenia pojazdu. Jednostkę mobilną można zaprogramować tak, by bez odpowiedniego chipu identyfikacyjnego nie było możliwe standardowe uruchomienie pojazdu. Jeśli mimo tego dojdzie do uruchomienia lub ewentualnie ruchu pojazdu, jednostka mobilna rozpocznie wysyłanie sygnału alarmowego.