Urządzenia budowlane

Urządzenia budowlane

Obniżenie liczby przejechanych kilometrów, zużycia paliwa

  • doskonały podgląd zużycia dzięki monitorowaniu stanu paliwa w zbiorniku pojazdu, zabezpieczenie przed nieuprawnioną manipulacją z paliwem
  • podglądy statystyczne o stylu jazdy poszczególnych kierowców
  • podgląd stanu technicznego pojazdu (na podstawie danych z pokładowego systemu diagnostyki) umożliwia zapobieganie poważniejszym awariom

Dokładny podgląd stopnia wykorzystania poszczególnych pojazdów oraz wykonywanych prac

  • umożliwia optymalne zarządzanie poszczególnymi pojazdami i urządzeniami
  • podnosi efektywność pracy firmy np. zmniejszenie dystansów dojazdowych
  • możliwość pomiaru i kontroli stanu materiału (np. dla mieszanki można monitorować czas i ilość wypuszczanego materiału)

Ewidencja poszczególnych pojazdów i kierowców

  • możliwość oceny wykorzystania poszczególnych pojazdów i kierowców
  • obniżenie kosztów administracyjnych firmy - WEBDYSPOZYCJA automatycznie generuje niezbędne podglądy i statystki