Przenoszenie danych do aplikacji własnych

Przenoszenie danych do aplikacji własnych

Dzięki możliwości przenoszenia danych z WEBDYSPOZYCJI do używanych przez Państwa programów, zarządzanie parkiem samochodowym uzyskuje całkiem nowy wymiar efektywności. Ponownie tu otwiera się możliwość obniżenia kosztów administracyjnych oraz zwiększenia efektywności zarządzani i kierowania firmą.

Jeśli w Państwa firmie wykorzystuje się którykolwiek z menadżerskich systemu informacyjnych, to istnieje możliwość przenoszenia do niego wszystkich danych z WEBDYSPOZYCJI. Menadżerowie wówczas mają do dyspozycji dane w środowisku, w którym zawsze pracują i mogą je wygodnie wykorzystywać w kontekście z pozostałymi danymi.

Podobnie można "przyłączyć" WEBDYSPOZYCJĘ do systemów finansowych lub specjalistycznych - dzięki temu zapobiegamy konieczności ręcznego przenoszenia danych, przepisywania lub jakiejkolwiek innej formie modyfikacji.

Dane można łatwo przenieść także do aplikacji MS Excel, a następnie pracować na nich np. tworzyć różnorodne modele finansowe, czy matematyczne, dzielić poszczególne dane itp.

W przypadku potrzeby dajemy Państwu do dyspozycji naszych programistów, którzy we współpracy z Państwa specjalistami IT lub dostawcą oprogramowania dostosują dane wyjściowe z WEBDYSPOZYCJI do Państwa potrzeb. Więcej informacji o tej problematyce znajdą Państwo tutaj.