Optymalizacja rozwozu i zwożenia

Optymalizacja rozwozu i zwożenia

Przestawiamy Państwu narzędzie do optymalizacji, które pozwoli użytkownikom na stworzenie na podstawie zamówień od klientów efektywnego planu transportu, uwzględniającego ograniczenia drogowe i wymagania klientów oraz mającego na celu maksymalizację wykorzystania pojazdów i minimalizację kosztów. Wdrożenie systemu będzie korzystne zarówno dla działalności transportowej wykorzystującej trzy pojazdy, jak i dla tej wykorzystującej trzysta pojazdów.

Optymalizacja dystrybucji

Wykazano, że dzięki zastosowaniu systemu osiągnięto:

  • Redukcję kosztów transportu średnio o 10-20%.
  • Redukcję czasu planowania transportu.
  • Poprawę obsługi klienta.
  • Łatwe oszacowanie wpływu zmian w strukturze taboru samochodowego.


Typowe ograniczenia, które mogą być brane pod uwagę przy tworzeniu planu:

  • Okna czasowe klientów
  • Ograniczenia wagowe
  • Ograniczenia niektórych rodzajów pojazdów
  • Dostępność czasowa pojazdów
  • Pojemność załadunku
  • Różna przejezdność dróg dla różnych typów pojazdów


System jest założony na wydajnych serwerach dostępnych przez Internet, jego stosowanie można rozpocząć niemal natychmiast. Zamówienia od klientów są wprowadzane do systemu ręcznie lub automatycznie z systemu ERP przy pomocy interfejsu. Interfejs ten najpierw należy stworzyć we współpracy z klientem. W ramach optymalizacji wykorzystywane są mapy cyfrowe zawierające informacje o opłatach drogowych, przejezdności dróg oraz ograniczeniach prędkości dla różnych typów pojazdów. Po przygotowaniu planu można wydrukować kierowcom plany tras, wysłać informacje o przystankach do nawigacji kierowców lub poinformować klienta e-mailem o przewidywanym czasie dostawy/odbioru itp.Optymalizacja dystrybucji