Optymalizacja rozwozu i zwożenia

Optymalizacja rozwozu i zwożenia

Przestawiamy Państwu narzędzie do optymalizacji, które pozwoli użytkownikom na stworzenie na podstawie zamówień od klientów efektywnego planu transportu, uwzględniającego ograniczenia drogowe i wymagania klientów oraz mającego na celu maksymalizację wykorzystania pojazdów i minimalizację kosztów. Wdrożenie systemu będzie korzystne zarówno dla działalności transportowej wykorzystującej trzy pojazdy, jak i dla tej wykorzystującej trzysta pojazdów.

Optymalizacja dystrybucji

Wykazano, że dzięki zastosowaniu systemu osiągnięto:

  • Redukcję kosztów transportu średnio o 10-20%.
  • Redukcję czasu planowania transportu.
  • Poprawę obsługi klienta.
  • Łatwe oszacowanie wpływu zmian w strukturze taboru samochodowego.


Typowe ograniczenia, które mogą być brane pod uwagę przy tworzeniu planu:

  • Ograniczenia wagowe
  • Ograniczenia części pojazdów
  • Dostępność pojazdów
  • Pojemność załadunku
  • Inna przepustowość dróg dla różnych typów pojazdów


System pracuje na wydajnych serwerach dostępnych przez Internet. Zamówienia od klientów są wprowadzane do systemu ręcznie lub automatycznie z systemu ERP przy pomocy interfejsu. Interfejs ten najpierw należy stworzyć we współpracy z klientem. W ramach optymalizacji wykorzystywane są mapy cyfrowe zawierające informacje o opłatach drogowych, przepustowości dróg oraz ograniczeniach prędkości dla różnych typów pojazdów.Optymalizacja dystrybucji