Urządzenia rolnicze

Urządzenia rolnicze

Obniżenie liczby przejechanych kilometrów, zużycia paliwa

  • doskonały podgląd zużycia dzięki monitorowaniu stanu paliwa w zbiorniku pojazdu, zabezpieczenie przed nieuprawnioną manipulacją paliwem
  • podglądy statystyczne o stylu jazdy poszczególnych kierowców
  • podgląd stanu technicznego pojazdu (na podstawie danych z pokładowego systemu diagnostyki) umożliwia zapobieganie poważniejszym awariom

Dokładna ewidencja wykonywanych prac dla poszczególnych obszarów

  • podłączenie aplikacji do rejestratora gleby LPIS
  • możliwość optymalnego rozmieszczania pojazdów i urządzeń na podstawie ich pozycji i wykonywanej pracy
  • podnosi efektywność pracy np. redukuje odległość dojazdu lub doskonale kontroluje pracę kierowcy (liczbę przejechanych kilometrów oraz czas pracy na konkretnym polu itp.)

Wykazy prac dla poszczególnych kierowców i maszyn

  • możliwość oceny wykorzystania poszczególnych urządzeń i kierowców
  • obniżenie kosztów administracyjnych firmy - WEBDYSPOZYCJA automatycznie generuje niezbędne podglądy i statystki