Urządzenia rolnicze

Urządzenia rolnicze

Obniżenie liczby przejechanych kilometrów oraz zużycia paliwa

  • podgląd zużycia paliwa dzięki monitorowaniu stanu zbiornika pojazdu, zabezpieczenie przed nieuprawnioną manipulacją z paliwem
  • raporty dotyczące stylu jazdy poszczególnych kierowców
  • podgląd stanu technicznego pojazdu, który umożliwia zapobieganie poważniejszym awariom

Ewidencja wykonywanych prac dla poszczególnych obszarów

  • możliwość podłączenie aplikacji do rejestratora gleby LPIS
  • możliwość optymalnego rozmieszczania pojazdów i urządzeń na podstawie ich pozycji i wykonywanej pracy
  • zwiększenie efektywności pracy

Ewidencja czasu pracy dla poszczególnych kierowców i maszyn

  • możliwość oceny wykorzystania poszczególnych pojazdów i kierowców
  • obniżenie kosztów administracyjnych firmy - aplikacja WEBDISPECINK automatycznie generuje niezbędne raporty i statystki