Ograniczenie straty paliwa

Ograniczenie straty paliwa

Aplikacja WEBDISPECINK pozwala na monitorowanie zużycia paliwa oraz poziomu paliwa w zbiorniku pojazdu. Dane te mogą być następnie porównane z ustawioną tolerancją zużycia oraz ewidencją tankowania.

Na podstawie informacji o stanie zbiornika paliwa można również zaobserwować ewentualny nagły spadek paliwa w zbiorniku.

Graf PHM

Ewidencję tankowania można zaimportować z plików otrzymywanych od firm prowadzących stacje paliwowe. Istnieje również możliwość importu plików z własnej stacji paliwowej lub automatyczne połączenie z aplikacją WEBDISPECINK.

Sam pomiar zużycia paliwa odbywa się poprzez połączenie z magistralą CAN pojazdu lub montaż zewnętrznego przepływomierza.

Możliwe jest zamontowanie zewnętrznego czujnika na zbiorniku paliwa lub zbiorniku pojazdu. W tym celu stosuje się czujniki pojemnościowe lub rezystancyjne.