Ograniczeniew strat paliwa

Ograniczeniew strat paliwa

Aplikacja Webdispatcher pozwala na monitorowanie zużycia paliwa oraz poziomu paliwa w zbiorniku pojazdu. Dane te mogą być następnie porównane z ustawioną tolerancją zużycia oraz ewidencją tankowania.

Na podstawie informacji o stanie zbiornika paliwa można również zaobserwować ewentualny nagły spadek paliwa w zbiorniku.

Graf PHM

Ewidencję tankowania można zaimportować z plików, które zazwyczaj otrzymuje się od firm prowadzących stacje benzynowe. Istnieje również możliwość importu plików z własnej stacji benzynowej lub automatyczne połączenie z aplikacją Webdispatcher.

Sam pomiar zużycia paliwa odbywa się poprzez połączenie z magistralą CAN pojazdu lub montaż zewnętrznego przepływomierza.

Pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku można dokonać ponownie poprzez połączenie z magistralą pojazdu lub istniejącym pływakiem w zbiorniku pojazdu. Alternatywnie, możliwe jest zamontowanie zewnętrznego czujnika na zbiorniku paliwa lub zbiorniku pojazdu. W tym celu stosuje się czujniki pojemnościowe lub rezystancyjne.