Samochody osobowe

Samochody osobowe

Obniżenie liczby przejechanych kilometrów, zużycia paliwa oraz pojazdów

  • jednoznaczne rozgraniczenie pomiędzy przejazdami prywatnymi i służbowymi
  • doskonały podgląd zużycia dzięki monitorowaniu stanu paliwa w zbiorniku pojazdu, zabezpieczenie przed nieuprawnioną manipulacją z paliwem
  • podglądy statystyczne o stylu jazdy poszczególnych kierowców
  • podgląd stanu technicznego pojazdu (na podstawie danych z pokładowego systemu diagnostyki) umożliwia zapobieganie poważniejszym awariom

Bieżący podgląd aktualnej pozycji wszystkich pojazdów

  • podwyższenie efektywności wykorzystania poszczególnych pojazdów oraz skuteczności pracy personelu
  • obniżenie efektywności procesów zarządzania firmą - podgląd o ruchu pojazdów umożliwia bez dalszych kosztów (np. na usługi telekomunikacyjne) stwierdzenie, gdzie który pracownik aktualnie znajduje się i jakie czynności wykonuje, zatem można także prowadzić podgląd statystyczny w ujęciu historycznym

Obniżenie kosztów administracyjnych związanych z parkiem samochodowym

  • automatyczne generowanie księgi przejazdów zgodnej z obowiązującym prawem
  • wyliczenia automatyczne (wyliczenie przejazdów prywatnych, diet itp.)