Zbiorniki

Zbiorniki

Podniesienie efektywności wykorzystania poszczególnych kontenerów

  • niezwłoczny podgląd położenia i stanu kontenerów umożliwia ich optymalne rozmieszczanie
  • podnosi efektywność pracy np. poprzez redukcję dystansów dojazdowych

Dokładna ewidencja: przejazd z/bez kontenera, kontener pełny/pusty

  • umożliwia ocenę efektywności rozmieszczenia kontenerów oraz następnie planowanie właściwych zaleceń

Oszczędność kosztów związanych z logistyką kontenerów

  • możliwość szczegółowego i efektywnego planowania ruchu poszczególnych kontenerów na podstawie danych z WEBDYSPOZYCJI