Zbiorniki

Zbiorniki

Podniesienie efektywności wykorzystania kontenerów

  • podgląd aktualnego położenia i stanu kontenerów umożliwia ich optymalne rozmieszczanie
  • podnosi efektywność pracy np. poprzez redukcję dystansów dojazdowych

Ewidencja stanu kontenera: przejazd z/bez kontenera, kontener pełny/pusty

  • umożliwia ocenę efektywności rozmieszczenia kontenerów oraz planowanie właściwych zaleceń

Oszczędność kosztów związanych z logistyką kontenerów

  • możliwość szczegółowego i efektywnego planowania rozmieszczenia kontenerów na podstawie danych z aplikacji WEBDISPECINK