Pomoc wideo

Pomoc wideo


Nastavení - Nastavení skupin

Nastavení skupin vozidel a řidičů v aplikaci Webdispečink. Skupiny se následně používají například pro zatřídění řidičů a vozidel do firemní struktury.


Nastavení - Nastavení účelů jízd

Nastavení účelů jízd v aplikaci Webdispečink. Definovaný seznam lze používat k editaci účelu v knize jízd.


Nastavení - Nastavení řidiče

Nastavení řidičů, místa práce, identifikačních čipů.


Nastavení - Nastavení vozidel

Nastavení vozidel v aplikaci Webdispečink.


Dispečink - Práce s mapou

Poloha vozidla, dnešní jízdy, jízdy z knihy jízd, vlastní symbol vozidla, šířka a barva trasy. Aktivní sledování vozidel, změna typu mapy, nastavení v mapě, historie pohybu vozidla.


Dispečink - Import tankovacích karet

Zadávání nákladů a import tankovacích karet.