FAQ - Nejčastěji kladené otázky

FAQ - Nejčastěji kladené otázky

Při přihlášení se zobrazilo upozornění: " Používáte prohlížeč Internet Explorer  starší než 8.0, který již nepodporujeme."
Při přihlášení se zobrazilo upozornění: "Používáte prohlížeč starší než IE 8.0, který již nepodporujeme, nebo máte aktivní kompatibilní zobrazení. Doporučujeme Vám co nejdříve aktualizovat pomocí služby Windows Update na verzi 8 a vyšší nebo vypnout kompatibilní zobrazení." Přesto, že používám Internet Explorer 8.0 nebo novější.
Můžu zjistit, zda někdo ukradl PHM z nádrže?
Právě jsem přijel do práce a v knize jízd se nezobrazuje poslední jízda, přitom aktuální poloha automobilu je správná. Můžete mi vysvětlit proč tomu tak je?
Můžu sledovat vozidlo i v zahraničí?
Tvoří se kniha jízd i v zahraničí?
Je možné, aby někteří uživatelé nemohli v systému měnit údaje?
K čemu slouží funkce "Korekce tachometru"?
Je možné do systému importovat data z CCS nebo jiné karty?
Jak dlouho jsou v aplikaci  Webdispečink archivována data?
Jak se můžu dozvědět více podrobností o Vašem systému?
Jak se chová čtečka Dallas čipů?
Zobrazuje se mi dotaz „Chcete stahovat nezabezpečené položky?"
Nezobrazuje se mi mapa, místo ní mám bílou plochu.
Vozidlo nemá aktuální polohu na portále Webdispečink.
Nelze se přihlásit do aplikace Webdispečink.
Proč mi nejdou zasílat zprávy na navigaci?
Nastavení uživatele mám správně, přesto nejdou zasílat zprávy na navigaci.
V komunikaci s řidičem se mi u zprávy zobrazí " Nedoručeno!"
Proč mi nesouhlasí km v aplikaci a ve vozidle?
Lze změnit ikonku vozidla v mapě?
Proč mám u ikonky vozidla obdélník s SPZ, časem a řidičem?
Proč mi nesedí název řidiče u ikonky vozidla v mapě, když se přihlásil správným Dallas čipem?
Nejde mi importovat palivo ze souboru OMV.
Pořád se mi překresluje mapa. Přitom na nic neklikám.
Proč má mít každý uživatel zadanou e-mailovou adresu?
Proč je nezbytné zadávat u vozidel velikost nádrže?
Jak mohu zadat reklamaci?
Mohu do systému importovat náklady na palivo z vlastního bencaloru?

^Při přihlášení se zobrazilo upozornění: " Používáte prohlížeč Internet Explorer  starší než 8.0, který již nepodporujeme."

Řešením je upgrade internetového prohlížeče. V případě Internet Exploreru na verzi 8.0 a novější, případně použití alternativních prohlížečů Google Chrome nebo FireFox v nejnovějších verzích.

^Při přihlášení se zobrazilo upozornění: "Používáte prohlížeč starší než IE 8.0, který již nepodporujeme, nebo máte aktivní kompatibilní zobrazení. Doporučujeme Vám co nejdříve aktualizovat pomocí služby Windows Update na verzi 8 a vyšší nebo vypnout kompatibilní zobrazení." Přesto, že používám Internet Explorer 8.0 nebo novější.

V tomto případě máte v Internet Exploreru zapnutý "Režim kompatibility", který simuluje starší verzi Internet Exploreru. Je nutné režim kompatibility vypnout. Lze provést pomocí ikony v adresním řádku, popřípadě v nastavení Internet Exploreru. 

^Můžu zjistit, zda někdo ukradl PHM z nádrže?

Pokud je na jednotku Lupus ve vozidle připojena i sběrnice CAN pak máte přehled i o stavu nádrže automobilu. Pokud není připojena sběrnice CAN je možné propojit současný plovák v nádrži s jednotkou Lupus a takto sbírat data o stavu PHM. Případně též můžete použít průtokoměr či speciální plovák do nádrže.

^Právě jsem přijel do práce a v knize jízd se nezobrazuje poslední jízda, přitom aktuální poloha automobilu je správná. Můžete mi vysvětlit proč tomu tak je?

Aktuální poloha automobilu se posílá jiným kanálem než kniha jízd. Je tudíž možné že při špičce provozu může být zaslání a zpracování knihy jízd lehce zpožděno (max. v řádu hodin).

^Můžu sledovat vozidlo i v zahraničí?

Pokud chcete on-line sledovat Vaše vozidla i v zahraničí, pak je pro Vás určen tarif s roamingem. Ten je samozřejmě dražší než tarif bez roamingu. U obou tarifů je také možné využít jednorázový SMS dotaz na polohu vozidla. Je tedy na Vás kterou službu nakonec zvolíte.

^Tvoří se kniha jízd i v zahraničí?

Kniha jízd se v zahraničí tvoří v jednotce Lupus a ta ji po návratu do mateřské GSM sítě pošle na server Webdispečink. Kniha jízd se tedy tvoří, ale dostupná je až po návratu do vlasti.

V případě, že využíváte tarif s roamingem, pak se kniha jízd posílá na server Webdispečink i když je vozidlo v zahraničí.

^Je možné, aby někteří uživatelé nemohli v systému měnit údaje?

Ano, k těmto účelům slouží nastavení práv uživatelů. Více viz. manuál ke stažení na: www.webdispecink.cz/cz/ke-stazeni/

^K čemu slouží funkce "Korekce tachometru"?

Pokud není na Vaši jednotku připojena sběrnice CAN (ta se například vyskytuje u vozidel ŠKODA či dalších značek Volkswagen Group), je třeba provést jednou měsíčně korekci tachometru. Tedy upravit rozdíl mezi vzdáleností naměřenou pomocí GPS systému a tachometrem umístěným ve vozidle. Funkce "Korekce tachometru" pak rozpočítá rozdíl do jízd mezi dvěma posledními údaji o skutečném stavu tachometru.

^Je možné do systému importovat data z CCS nebo jiné karty?

Ano, toto je možné. Můžete importovat i z dalších karet (Shell, atd).

^Jak dlouho jsou v aplikaci  Webdispečink archivována data?

Data v textové podobě jsou archivována minimálně 4 roky, v mapové podobě pak minimálně 2 roky.

^Jak se můžu dozvědět více podrobností o Vašem systému?

Například z manuálu, který si můžete stáhnout v sekci "Ke stažení" - viz. odkaz http://www.webdispecink.cz/cz/ke-stazeni/. Nebo kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy. Jejich kontakty naleznete zde: http://www.webdispecink.cz/cz/kontakty/.

^Jak se chová čtečka Dallas čipů?

K identifikaci řidiče se používá čip "Dallas". Čtečka těchto čipů po zapnutí palubní sítě pomocí klíčku rozsvítí červenou (zelenou) kontrolku ve středu snímače. Po přiložení identifikačního čipu kontrolka zhasne a do paměti jednotky se zapíše informace s unikátním kódem uživatele čipu. Odhlášení lze provést opětovným přiložením téhož (případně jiného) čipu. V tomto případě se kontrolka rozbliká a lze provést novou identifikaci. Do paměti se zapíše informace o odhlášení s kódem uživatele, který odhlášení provedl. Odhlásit se lze též vypnutím palubní sítě vozu otočením klíčku. Upozornění: Použití čipu Dallas v jednotce MJ2016II je vázáno na verzi software jednotky a její nastavení. Pokud instalujete jednotku, u které nebylo v objednávce uvedeno použití čipu Dallas, kontaktujte prosím dodavatele.

^Zobrazuje se mi dotaz „Chcete stahovat nezabezpečené položky?"

Aplikace Webdispečink k některým funkcím využívá mapové podklady společnosti Google. Váš internetový prohlížeč může tuto skutečnost vyhodnotit jako bezpečnostní riziko a proto Vás na tuto skutečnost upozorní zmíněnou hláškou. Pokud chcete Váš prohlížeč nastavit tak, aby hlášku neopakoval, postupujte následovně. V horní části Vašeho prohlížeče klikněte na odkaz "Nástroje", zde vyberte "Možnosti internetu". V nově otevřeném okně klikněte na záložku "Zabezpečení" a na ní klikněte na tlačítko "Vlastní úroveň". Poté nastavte položku "Zobrazit smíšený obsah" tak, aby byla tato funkce povolena.

^Nezobrazuje se mi mapa, místo ní mám bílou plochu.

Toto může být způsobeno více příčinami. Pokud se vás internetový prohlížeč ptá, povolte stahování i nezabezpečeného obsahu. Dále vymažte veškerou historii internetového prohlížeče a dočasné soubory, poté zkuste obnovit načtení stránky kombinací kláves CTRL+R. Zkuste také místo šifrované stránky "https" použít standardní http://www.webdispecink.cz.  Používejte pouze prohlížeče Internet Explorer verze 7 a vyšší, Firefox, nebo Chrome. Případně s tímto problémem kontaktujte Vašeho správce sítě s tím, že se Vám "nedotahují" Googlové mapy v aplikaci Webdispečink.

^Vozidlo nemá aktuální polohu na portále Webdispečink.

Ujistěte se, že vozidlo je provozováno, není zaparkováno v podzení garáži či na jiném místě bránící zjištění GPS polohy. V případě, že vozidlo opustilo ČR, ujistěte se, že máte aktivován roaming na SIM kartách. Pokud roaming není aktivován, budou veškeré data do knihy jízd zaslány na Webdispečink po návratu do ČR včetně online pozic a to v ČR i v zahraničí.

^Nelze se přihlásit do aplikace Webdispečink.

Prosím zkontrolujte své přihlašovací údaje, které Vám byly zaslány při zřízení služby, popřípadě Vašim správcem aplikace Webdispečink. Pokud i nadále se Vám nedaří přihlášení do aplikace Webdispečink, prosím, kontaktujte svého správce popřipadě zašlete email s požadavkem na nový přístup na webdispecink@webdispecink.cz .

^Proč mi nejdou zasílat zprávy na navigaci?

Pro zasílání zpráv na navigace je zapotřebí mít správně nastavena práva uživatele. V Nastavení uživatele je zapotřebí vyplnit položku "Max. počet odeslaných SMS" na minimální hodnotu "1".

^Nastavení uživatele mám správně, přesto nejdou zasílat zprávy na navigaci.

Zkontrolujte zda je navigace připojena například v okně informace o vozidle. Možné stavy navigace: 1. - Připojeno - navigace připojena, lze zasílat zprávy oběma směry. 2. Odpojeno - navigace odpojena, řidič navigaci odpojil, popřípadě je vozidlo odstaveno. Zprávy na navigaci z Webdispečinku lze odeslat, budou doručeny po připojení navigace. POZOR: Může dojít k malému zpoždění doručení po opětovném připojení navigace. 3. Zjištuji stav - zde server neví v zda je navigace připojena/odpojena. Server se pokouší navázat s navigací komunikaci. Po cca 5-ti minutách se změní stav na Připojeno/Odpojeno podle navázání/nenavázání komunikace serveru s navigací.

^V komunikaci s řidičem se mi u zprávy zobrazí " Nedoručeno!"

Jedná se o informaci, že se nepodařilo danou zprávu doručit na navigaci. Doporučujeme opětovné zaslání zprávy později. Nejpravděpodobnějším důvodem je problém s GSM sítí operátora - špatný GPRS signál.

^Proč mi nesouhlasí km v aplikaci a ve vozidle?

Pokud nemáte k GPS jednotce připojenu CAN, OBD nebo FMS sběrnici, pak se jedná o vlastnost systému. Ze sběrnic si jednotka umí vyčíst stav tachometru a pak jeho stav je přesný i v aplikaci Webdispečink. V opačném případě je třeba věc řešit pomocí funkce „Korekce tachometru“. Více je možné se o funkci dočíst v manuálu.

^Lze změnit ikonku vozidla v mapě?

Ano, lze ji změnit pomocí ikony „Nastavení vzhledu vozidla“  v seznamu vozidel. Případně lze v Nastavení/Vlastní symboly nahrát i vlastní obrázky.

^Proč mám u ikonky vozidla obdélník s SPZ, časem a řidičem?

Protože máte v „Nastavení vzhledu vozidla“ (ikonka v seznamu vozidel) zaškrtnuty tyto položky. Ty se pak zobrazují v mapě u ikonky vozidla.

^Proč mi nesedí název řidiče u ikonky vozidla v mapě, když se přihlásil správným Dallas čipem?

V mapě se zobrazuje pouze informace o výchozím řidiči vozidla.

^Nejde mi importovat palivo ze souboru OMV.

Požádejte pracovníka OMV o zasílání souboru s příponou .DAT. Obvykle jej OMV zasílá klientům jednou za 14 dní.

^Pořád se mi překresluje mapa. Přitom na nic neklikám.

Zřejmě máte aktivovanou funkci „Sledovat vozidlo“. Její ikonka se nachází nad seznamem vozidel a po její aktivaci je v červeném rámečku. Nyní je tedy možné na ikonku znovu kliknout (nyní se zobrazuje s názvem „Ukončit sledování“) a tím tuto funkci deaktivovat. POZOR: funkce „Sledovat vozidlo“ se automaticky aktivuje po zatrhnutí checkboxu (čtverečku) před SPZ ve stromu vozidel.

^Proč má mít každý uživatel zadanou e-mailovou adresu?

V případě zapomenutí hesla je nové heslo odesíláno právě na tuto adresu. Pokud tedy uživatel heslo zapomene, může si jednoduše zařídit zaslání nového hesla. Pokud ale e-mailová adresa zadaná není, musí uživatel kontaktovat technickou podporu, čímž se celý proces zbytečně prodlužuje.

^Proč je nezbytné zadávat u vozidel velikost nádrže?

U vozidel, která mají ukazovat aktuální množství paliva v nádrži, je to nezbytná podmínka pro fungování měření. U vozidel, která měří množství paliva v nádrži pomocí plováku, je potřeba ještě nastavit tzv. kalibrační křivku. Pro uživatele to znamená, že zašle informace o tankování na adresu webdispecink@webdispecink.cz . Tyto informace by měly pocházet z několika tankování. Ideální je tankovat do různě plných nádrží a pak vždy do zcela zaplněné nádrže, tedy například jednou cca do téměř prázdné nádrže, podruhé do nádrže plné zhruba ze čtvrtiny, dále pak z poloviny a ze tří čtvrtin.  Data o těchto tankováních pak zašlete našim pracovníkům v přehledné tabulce a oni již nastaví u vozidla potřebnou kalibrační křivku. Bližší informace Vám případně poskytnou pracovníci technické podpory.

^Jak mohu zadat reklamaci?

Po přihlášení do systému si zvolíte záložku „nastavení“, složku „vozidla“ a vyberete položku „vozidla“. Zobrazí se Vám seznam všech vozidel, které máte zavedené v systému a u RZ, u které chcete zadat reklamaci zvolíte ikonku ozubeného kolečka „servis – reklamace“. Zobrazí se vám již předvyplněná tabulka, ve které stačí vyplnit do „popisu“ co chcete u daného vozidla reklamovat.

^Mohu do systému importovat náklady na palivo z vlastního bencaloru?

Ano. Řešením je vytvoření vlastního formátu pro import paliva na záložce "nastavení" složka "PHM" a pod položkou "Typ PHM souborů". Pomocí tohoto způsobu lze nadefinovat, které údaje se mají doplňovat z jakého sloupečku souboru. Do jednotlivých políček se zapíše pouze číslo pořadí sloupečku z bencaloru , ze kterého se má hodnota do systému doplňovat. Soubory je třeba mít k dispozici ve formátu .csv nebo .xls.