Zemědělské stroje

Zemědělské stroje

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

  • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem
  • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů
  • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Přesná evidence vykonávaných prací pro jednotlivá pole, resp. plodiny

  • propojení aplikace s rejstříkem půdy LPIS
  • možnost operativního nasazování vozidel a strojů na základě jejich aktuální polohy a vykonávaných prací
  • zvyšuje efektivitu práce např. redukcí přejezdových vzdáleností nebo dokonalou kontrolou nad prací řidiče (kolik kilometrů najezdil a kolik času strávil na konkrétním poli apod.)

Výkazy práce pro jednotlivé řidiče i stroje

  • možnost vyhodnocení vytížení jednotlivých vozidel, strojů i řidičů
  • snížení administrativních nákladů firmy - WEBDISPEČINK automaticky generuje potřebné přehledy a statistiky