Spedice - komplexní řešení pro plánování a realizaci přeprav

Spedice - komplexní řešení pro plánování a realizaci přeprav

Spedice je agenda WEBDISPEČINKU, která umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky na trasách a akce, které je potřeba na zastávkách provést. Vybranou trasu lze zobrazit na mapě, upravit tažením myši a následně zaslat řidiči do tabletu do aplikace WD Fleet 3D.

WD FLEET

Řidič pak v aplikaci WD Fleet 3D přepravu přijme a začne ji realizovat. Začne také vytvářet online stazku - ručně nebo v plně automatickém režimu, Nechá se navigovat na připravené zastávky pomocí navigace Sygic s truck parametry, plní úkoly, které mu dispečer naplánuje a informuje tak dispečera o stavu přepravy.

Mezi Webdispečinkem a aplikací WD Fleet probíhá online synchronizace a to nejen na úrovni přeprav, činností řidiče, ale také zpráv, tankovací směrnice apod. Ve Webdispečinku se pak z činnosti řidiče tvoří stazka a je tak možné vyhodnotit průběh přepravy - časy nakládky, vykládky, případně najeté km jízdy plné a prázdné, zpracovat pořízené fotografie a vyhodnotit tak přepravu.

Ve spedici je také možné porovnat dispečerem naplánovanou trasu, trasou vypočtenou navigací Sygic a také skutečnou řidičem odjetou trasou.

WD FLEET

Spedice není součástí základní nabídky WEBDISPEČINKU, ale je to placený balíček, který je potřeba aktivovat v nabídce Nastavení – Firma - Balíčky.

Pro zasílání přeprav, ale také pro vyhodnocení přeprav a zpracování stazek, je možné využít našeho API rozhraní a umožnit tak obousměrnou komunikaci mezi informačním systémem, Webdispečinkem a WD Fleetem 3D.

Řešení propojení s IS třetích stran