Sledování provozních parametrů

Sledování provozních parametrů

Jak hardware, tak software produktu WEBDISPEČINK jsou uzpůsobeny tak, abyste mohli v reálném čase sledovat (a samozřejmě i zaznamenávat) důležité parametry, spojené s vozidlem a jeho pohybem.

Pro představu uvádíme některé možnosti:
  • Sledování stavu paliva v nádrži, můžete tak snadno odhalit neoprávněné manipulace s pohonnými hmotami. A to ať už napojením sběrnic vozidla nebo instalací externí palivové sondy.
  • Pokud to vozidlo umožňuje, lze také standardně odečítat přesný stav odometru (hovorově tachometru), tj. ujetou vzdálenost.
  • Vyhodnocovat lze i jízdní styl řidiče, který má přímou souvislost s opotřebováním vozidla. U osobních vozidel se tak děje na základě tříosého akcelerometru a u nákladních vozidel pomocí nástavby Perfect Drive.
  • U nákladních vozidel s návěsem můžete sledovat zatížení soupravy, díky tomu máte přehled o tom, jak těžký náklad je přepravován.
  • Lze také měřit teplotu v přepravním prostoru. A to instalací externích teplotních čidel nebo připojením na vybrané chladící agregáty CARRIER nebo THERMOKING. Což bývá důležité u přepravy zásilek citlivých na teplotu jako jsou potraviny nebo léky.
  • Vyhodnocovat lze i průběh otáček pracovního stroje, takže lze snadno určit, jakou dobu stroj skutečně pracoval a jakou dobu běžel na volnoběh.
  • Také je možné se připojit k aktivačnímu prvku ve vozidle, který spouští speciální činnost a sledovat tak například kdy byla spuštěna hydraulická ruka, vývěva, kompresor, sklápění nástavby, posyp vozovky, výsyp popelnic, atp.
  • Nebo lze jen sledovat přídavný pohon takzvané PTO na sběrnici vozidla.
  • Připojit k jednotce lze také externí čidla nebo zařízení, která mohou zprostředkovat informace například o otevření nákladového prostoru, spuštění alarmu, uvedení radlice do pracovní polohy, zapnutí bezpečnostního pásu, atd.
  • U některých vozidel můžeme pomoci také s diagnostikou stavu vozidel díky čtení „chybových hlášení“ z palubního počítače automobilu. Vy tak můžete předejít závažnějším poruchám vozidla.

Některé údaje jsou zobrazovány přímo v informacích o vozidle.
Informace o vozidle

Jiné ve specializovaných reportech. Například Vstupy knihy jízd.
Report: Vstupy knihy jízd