Přenos dat do vašich aplikací

Přenos dat do vašich aplikací

Díky možnosti přenosu dat z WEBDISPEČINKU do Vámi používaných programů získává efektivita řízení vozového parku další rozměr. Opět se zde otevírá možnost snížit administrativní náklady a zvýšit akceschopnost v rozhodování a řízení firmy.

Pokud Vaše firma používá některý z manažerských informačních systémů, je možné do něj přenášet veškerá data z WEBDISPEČINKU. Manažeři tak mají k dispozici tato data v rámci prostředí, ve kterém jsou zvyklí pracovat a mohou je pohodlně posuzovat v kontextu s ostatními daty.

Podobně lze "propojit" WEBDISPEČINK s ekonomickými nebo účetními systémy - odpadá tím nutnost data ručně převádět, přepisovat nebo jakkoliv dále upravovat.

Data lze snadno přenést i do aplikace MS Excel a následně s nimi pracovat, např. vytvářet různé matematické a finanční modely, třídit jednotlivé údaje apod.

V případě potřeby jsou Vám k dispozici i naši programátoři, kteří ve spolupráci s Vaším IT specialistou nebo dodavatelem software přizpůsobí výstupy z WEBDISPEČINKU pro Vaše potřeby. Více informací k této problematice naleznete zde.