Perfect Drive

Perfect Drive

Perfect Drive slouží pro hodnocení stylu jízdy řidičů v nákladních vozidlech. Hodnocení probíhá v přehledných reportech skupiny, řidiče a detailním reportu. Jízdní styl řidiče kamionu významně ovlivňuje spotřebu paliva a opotřebení vozidla. Hodnocení správného jízdního stylu může snížit spotřebu například o 2 litry na 100 km, což představuje měsíční úsporu pro přepravce cca 6.000,- Kč na jednom vozidle. Jenže co když jich máte 100? Za rok pak můžete ušetřit třeba i 7.200.000,- Kč. Jenže jak jízdní styl hodnotit? Nelze řidiče porovnávat pomocí průměrné spotřeby, protože vozidla jezdí různým terénem, s různou zátěží, dokonce se jedná o různé typy vozidel. Proto jsme vyvinuli hodnocení stylu jízdy řidičů, které je založené na sledování parametrů ovládání vozidla: otáčky motoru, používání provozní a motorové brzdy, předvídavost, rychlost vozidla, doba jízdy bez spotřeby paliva, používání tempomatu a akceleračního pedálu. Na základě takového hodnocení lze spravedlivě vyhodnotit, kteří řidiči řídí vozidla nejlépe.


Report skupiny

Pro účely srovnání více řidičů mezi sebou slouží report skupiny řidičů. Kde jsou defaultně řidiči seřazeni podle celkového počtu procent, která získali za svůj jízdní styl (100% je nejlepší jízdní styl). Zároveň jsou k dispozici i údaje o bodech v jednotlivých bodovaných kritériích, kde je možné získat 0-10 bodů (10 bodů je nejlepší).


Report řidiče

V reportu řidiče lze vidět souhrn základních parametrů a navíc mapa s trasou jízd řidiče, seznamem použitých vozidel a spolujezdců. Z tohoto reportu je možné přejít na další DETAILNÍ REPORT.


Detailní report

V detailní reportu je možné sledovat mnoho dalších parametrů stylu jízdy řidiče. Dále rozdělení hodnot dle typu provozu (město, meziměsto, dálnice, ostatní). Tento report je určen pro detailní práci manažera řidičů.