Perfect Drive

Perfect Drive

Perfect Drive slouží pro hodnocení stylu jízdy řidičů v nákladních vozidlech. Hodnocení probíhá v přehledných reportech skupiny, řidiče a detailním reportu. Jízdní styl řidiče kamionu významně ovlivňuje spotřebu paliva a opotřebení vozidla. Hodnocení správného jízdního stylu může snížit spotřebu například o 2 litry na 100 km, což představuje měsíční úsporu paliva zhruba 200 litrů. Jenže co když máte vozidel 100? Za rok pak můžete ušetřit třeba i 240.000 litrů paliva. Jenže jak jízdní styl hodnotit? Nelze řidiče porovnávat pomocí průměrné spotřeby, protože vozidla jezdí různým terénem, s různou zátěží, dokonce se jedná o různé typy vozidel. Proto jsme vyvinuli hodnocení stylu jízdy řidičů, které je založené na sledování parametrů ovládání vozidla: otáček motoru, používání provozní a motorové brzdy, předvídavosti, doby volnoběhu, rychlosti vozidla, doby jízdy bez spotřeby paliva, používání tempomatu a akceleračního pedálu. Na základě takového hodnocení lze spravedlivě vyhodnotit řidiče, kteří řídí vozidla nejlépe.


Report skupiny

Pro účely srovnání více řidičů mezi sebou slouží report skupiny řidičů. V tomto reportu jsou řidiči seřazeni podle dosaženého hodnocení, které získali za svůj jízdní styl (100 je nejlepší jízdní styl, 0 nejhorší). Zároveň jsou k dispozici i údaje o zisku v jednotlivých hodnocených kritériích. Pro lepší orientaci jsou k dispozici informace o průměrném zisku bodů v dané firmě, také o průměrném zisku napříč všemi firmami a o zisku bodů nejlepšího řidiče v měsíci.

Report skupiny řidičů

 

Report řidiče

V reportu řidiče lze vidět souhrn základních parametrů a všech bodovaných kritérií včetně trendu jejich vývoje za posledních 12 měsíců. K dispozici je i seznam použitých vozidel a spolujezdců, tak aby bylo možné porovnávat jejich data navzájem. Navíc se v reportu zobrazuje mapa s náhledem tras řidiče a možností otevřít detailní mapu s přehledem jízd za zvolené období. Na tomto reportu lze vybrat i jiné než měsíční období hodnocení, může tak sloužit i pro detailní porovnání konkrétních přeprav či jízd. Z tohoto reportu je možné přejít na další DETAILNÍ REPORT.

Report řidiče


Detailní report

V detailním reportu je možné sledovat mnoho dalších parametrů stylu jízdy řidiče. Je tu také k dispozici rozdělení hodnot dle typu provozu (město, meziměsto, dálnice, ostatní). U bodovaných hodnot je naznačena váha v celkovém bodovém hodnocení velikostí hvězdiček a počtem hvězdiček. Tento report je určen pro detailní práci manažera řidičů.

Detailní report řidiče

 

V případě zájmu objednávejte tuto nástavbovou službu u našich obchodních zástupců.