Stavební stroje

Stavební stroje

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

  • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem
  • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů
  • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Přesný přehled o vytížení jednotlivých vozidel a vykonávaných pracích

  • umožňuje operativní řízení a nasazování jednotlivých vozidel a strojů
  • zvyšuje efektivitu chodu firmy např. redukcí přejezdových vzdáleností
  • možnost měření a kontroly stavu materiálu (např. u mixů lze sledovat čas a množství vypouštění směsi)

Evidence jednotlivých vozidel i řidičů

  • možnost vyhodnocení vytížení jednotlivých vozidel i řidičů
  • snížení administrativních nákladů firmy - WEBDISPEČINK automaticky generuje potřebné přehledy a statistiky