wd fileagent

wd fileagent

Aplikace WD FileAgent zabezpečí automatické stahování souborů z archivu tachografů vozidel a archivu karet řidičů uložených na serveru Webdipečink. Soubory sama uloží do Vámi definovaného adresáře např. vstupní složky externích aplikací (TachoScan od INELO, případně TAGRA, apod.) a zajistí plynulé a bezchybné stahování všech těchto souborů z Webdispečinku a to bez jakékoliv účasti uživatele.

Kontrola nových souborů a jejich stahování z Webdispečinku se provádí v pravidelných 30 minutových intervalech. Stažené soubory s příponou „.ESM“ jsou přejmenovány na příponu „.DDD“ a následně uloženy do uživatelem definovaného adresáře.

Manuálně můžete provést okamžité stažení souborů nebo opakované stažení souborů za určitý časový interval.

Během provozu aplikace probíhá logování a zaznamenávání historie stažených souborů, případně chyb (např. výpadek sítě, neexistence cílového úložiště apod.)

Pro instalaci jsou podporovány operační systémy Windows 10 a MacOS. Použití aplikace podléhá licenčním podmínkám a pro její použití je třeba zadat licenční kód. Pro její využití proto kontaktujte naše prodejce případně oddělení podpory webdispecink@eurowag.com.

WD FILEAGENT