Reference, Schindler CZ, a.s.

Reference, Schindler CZ, a.s.

Schindler CZ, a.s.

Schindler CZ, a.s.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.schindler-cz.cz

Společnost Schindler CZ, a.s. působí na českém trhu od ledna roku 1993. Po celou dobu si udržuje přední postavení mezi výtahářskými firmami nejen v dodávkách nových výtahů a eskalátorů, ale i v jejich následném servisu. Své činnosti stále rozvíjí a tím potvrzuje, že je silnou společností, která dokáže reagovat na dlouhodobé i aktuální požadavky českého trhu. Příkladem jsou aktivity v oblasti modernizací a regenerací v panelových domech.

Společnost Schindler CZ, a.s. používá aplikaci Webdispečink od roku 2007. A to především pro vedení knihy jízd a monitoring vozidel. Na základě podkladů z této aplikace se provádí i zpětné vyhodnocení provozu vozového parku. Šetříme tak práci při administrativních úkonech spojených s provozem našich vozidel. Na aplikaci Webdispečink se nám líbí, že za dobu 5 let co ji využíváme, se neustále vyvíjí a zlepšuje. Proto ji můžeme doporučit i dalším zájemcům o monitoring vozidel.

Ing. Vladimír Lenoch
Předseda Představenstva

Referenční dopis