Reference, M. Karlík-distribuce s.r.o.

Reference, M. Karlík-distribuce s.r.o.

M. Karlík-distribuce s.r.o.

M. Karlík-distribuce s.r.o.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www. karlik-distribuce.cz

Pan Miloš Karlík se svojí manželkou Dianou Karlíkovou založili současnou společnost M. Karlík-distribuce s.r.o. v roce 1999. Obchodnímu startu této firmy napomohly zkušenosti a praxe z předchozích let. Z počátku měla firma několik metrů čtverečních chladících prostor, zaměstnávala 5 zaměstnanců a najímala si autodopravu k rozvozu výrobků. Původně pracovali s českým trhem 2 obchodní zástupci. Díky tomuto působení se firma stále více rozvíjela a bylo potřeba pořídit větší objekt k podnikání. Toto se zdařilo v roce 2001, kdy se celá firma přestěhovala do objektu, který je na zajímavém místě. A hlavně firma získala více metrů čtverečních k uskladňování uzenářských výrobků. Tento rozvoj firmy poskytoval stále více a více možností zaměstnávat nové zaměstnance a uzavírat smluvní vztahy s novými prodejci a dodavateli. V těchto letech velkého rozmachu společnost postupně vybavovala svůj vozový park novými nákladními vozidly značky DAF a dodávkovými vozidly IVECO. V roce 2005 jsme začali pracovat na získání certifikátu ISO 9001:2001, začali obchodovat s celým sortimentem na trhu v Polské republice a snažili se rozšířit nabídku sortimentu o nové komodity jako ryby, lahůdky, sýry, čerstvé zeleninové saláty. V roce 2006 firma vlastní 20 rozvozových vozidel, zaměstnává 40 zaměstnanců, spolupracuje s 10 dealery, kteří zprostředkovávají prodej našich výrobků. V lednu roku 2006 naše společnost obdržela certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Toto nám pomohlo u mnoha nových zákazníků. Věříme, že naše společnost bude na českém trhu nadále úspěšná a pomocí všech sil bude stále získávat nové a spokojené obchodní partnery. V roce 2007 jsme zprovoznili novou provozovnu skladových prostor-mrazících boxů a kancelářských prostor, a to nově pořízené a zrekonstruované nemovitosti. Tímto krokem se nám zvětšily zachlazené prostory ve stávajícím objektu. Díky tomu jsme mohli rozšířit sortiment nabízeného zboží. V září roku 2007 byla pořízena a dána do provozu nová expediční linka s váhovým systémem. Tato nová linka umožňuje kvalitnější, přesnější a rychlejší přípravu objednávek pro zákazníky, kterých v tomto roce rapidně přibylo. K dnešnímu dni je k dispozici 35 rozvozových a závozových vozidel a pracuje ve společnosti 60 zaměstnanců. Vizí firmy je i na dále se udržet na trhu a proto vytváříme veškerá hygienická a veterinární opatření, abychom v Evropské unii mohli obchodovat nadále bez jakýchkoliv problémů.

Aplikace Webdispečink je ve firmě společnost M. Karlík-distribuce s.r.o. používána od jara 2011. A to především pro sledování polohy vozidel, na základě které můžeme mnohem pružněji řešit obslužnost našich zákazníků. Systém Webdispečink také řeší na základě definice místa práce a nastavení stravného otázku výpočtu diet pro naše řidiče. Také v aplikaci sledujeme náklady na PHM a teplotu v nákladovém prostoru. V nedávné době jsme propojili přes rozhraní API.WEBDISPECINK.CZ systém Webdispečink i se softwarem pro optimalizaci rozvozových tras Tasha. Jsme tak schopni naplánovat rozvozové trasy, instruovat řidiče o jeho zastávkách a pořadích, porovnat plánovanou a skutečnou trasu vozidel. Toto propojení nám významně šetří čas při plánování a vyhodnocování rozvozů. Zatím tedy aplikace funguje dle našich představ a můžeme ji tedy doporučit i dalším zájemcům.

Miloš Karlík – jednatel společnosti

Referenční dopis