Reference, Josef Vávra, s.r.o.

Reference, Josef Vávra, s.r.o.

Josef Vávra, s.r.o.

Josef Vávra, s.r.o.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.dopravavavra.cz

Obchodní společnost Josef Vávra, s.r.o. byla založena v prosinci roku 2003 s cílem vytvořit v regionu organizaci, která bude poskytovat přepravní služby v kamionové dopravě. Navázala na zkušenosti a dobré jméno dopravní firmy Josef Vávra – autodoprava, která v této oblasti podniká již od roku 1995. V září roku 2008 společnost vytvořila nové administrativní pracoviště s novým dispečerským centrem a byly provedeny významné změny v organizační struktuře. Společnost je velmi dobře vybavena jak po stránce technické tak personální a je připravena pružně reagovat na nově vznikající potřeby a požadavky jak stávajících tak nových zákazníků. Ve společnosti je kladen velký důraz na kvalitu jednotlivých zaměstnanců. Všichni řidiči absolvují pravidelná školení. Naši dispečeři (hovořící anglicky a německy) Vám vždy vyjdou maximálně vstříc a jsou k dispozici 24 h denně. Snahou společnosti je vytvořit kolektiv stálých, spolehlivých a zodpovědných pracovníků. Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce v základním rozsahu s limitem plnění od 3.000.000,-Kč do 10.000.000,-Kč. Naše společnost splnila podmínky certifikátu systému managementu jakosti BS EN ISO 9001:2000, ČSN EN ISO 9001:2001.

Aplikace Webdispečink byla zavedena v roce 2010. Díky tomuto nástroji známe aktuální polohy všech našich vozidel, což významně pomáhá v práci našim dispečerům. Oceňujeme také funkci nalezení nejbližšího vozidla k dané adrese. Samozřejmě sledujeme i historii pohybu našich vozidel a analyzujeme jejich spotřebu z importovaných záznamů o tankování. Tím vším nám aplikace Webdispečink pomáhá při naší práci a proto jsme rádi, že ji můžeme využívat.

Pavel Helcl
ředitel společnosti

Referenční dopis