Reference, BESICO Real,s.r.o.

Reference, BESICO Real,s.r.o.

BESICO Real,s.r.o.

BESICO Real,s.r.o.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.besico.cz

Společnost BESICO byla založena v roce 1994 a dnes nabízí široké spektrum služeb v přepravě, dopravní logistice, ostraze objektů, zámečnictví a ubytování. V rámci filosofie naší společnosti zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné občany v rámci spolupráce s Úřadem práce a Národní radou zdravotně postižených.Naším mottem je „jsme tu pro Vás“ a od toho se odvíjí i naše filosofie. Díky dlouholetým zkušenostem můžeme našim partnerům poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni ve všech oblastech, kterým se věnujeme. Naplněním našeho motta však nejsou pouze kvalitní služby, ale i zodpovědnost. Klademe velký důraz na ekologii a životní prostředí, což je téma, které považujeme za velice aktuální. Zodpovědnost ale znamená i pomoc těm, kdo se ocitnou v nepříznivé životní situaci. V roce 2003 jsme proto založili nadaci Truck HELP. Jejím posláním je pomáhat dětem řidičů, kteří zahynuli při výkonu povolání, a dále také prevence dopravních nehod a podpora bezpečnosti na silnicích.
Naše společnost využívá služeb Webdispečinku již od roku 2006. Díky tomu můžeme pružně spravovat náš vozový park. Dispečeři mají kdykoliv informaci o aktuálních pozicích našich vozidel, mohou správně odhadnout dojezdový čas, znají historii pohybu našich vozidel a další informace nutné k efektivnímu řízení provozu uvnitř naší firmy. S aplikací Webdispečink jsme tak spokojeni a hodláme ji využívat i nadále.

Referenční dopis