Reference, TOS VARNSDORF a. s.

Reference, TOS VARNSDORF a. s.

TOS VARNSDORF a. s.

TOS VARNSDORF a. s.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.tosvarnsdorf.cz

Společnost TOS VARNSDORF a.s. se sídlem ve Varnsdorfu v České republice je předním světovým výrobcem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Byla založena již v roce 1903 a v jejich výrobcích, rozšířených ve všech průmyslových zemích světa, se uplatňují dlouholeté zkušenosti několika generací techniků a dělníků i současná vysoká technická úroveň firmy. Výrobky TOS VARNSDORF a.s. se vyznačují vysokou výkonností, pokrokovým technickým řešením a spolehlivostí. Uplatňují se na nejnáročnějších světových trzích. K současným největším odběratelům patří Česká republika, SRN, Finsko, Polsko, Ukrajina, Rusko aj. Postupně roste i prodej do Číny a dalších států. Vysoká technická úroveň výrobků TOS VARNSDORF a.s. byla potvrzena v roce 1996 udělením certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Od roku 2005 používala společnost TOS VARNSDORF a.s. softwarovou aplikaci Lupus, aplikaci Webdispečink začala aktivně používat v roce 2010. Systém je využíván pro sledování aktuálních poloh vozidel, automatické generování knih jízd, sledování průměrných spotřeb paliva, ke tvorbě cestovních příkazů a rezervaci referentských vozidel. Díky systému se nám zpřehlednila celá administrace vozového parku a zvýšila efektivita servisních vozidel. Aplikaci Webdispečink tak hodláme používat i nadále.

Ing. Milan Tesař
vedoucí investic a správy majetku

Referenční dopis