Reference, Povodí Moravy, s.p.

Reference, Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.pmo.cz

Hlavní předmět podnikání Povodí Moravy s.p. je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Aplikaci Webdispečink využíváme od roku 2013. Pomáhá nám především s vedením knih jízd v našich téměř 300 vozidlech. Díky systému Webdispečink již nemusí naši řidiči zdlouhavě vyplňovat papírovou knihu jízd. U některých vozidel využíváme pro identifikaci řidičů Dallas čipů. Do aplikace také importujeme záznamy z tankovacích karet, díky kterým je možné sledovat průměrné spotřeby vozidel.

S aplikací jsme zatím spokojení a můžeme ji doporučit i ostatním zájemcům o monitoring vozidel.

Ing. Kateřina Veselá
referent dopravy

Referenční dopis