Reference, Lesy České Republiky s.p.

Reference, Lesy České Republiky s.p.

Lesy České Republiky s.p.

Lesy České Republiky s.p.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p. (LČR) byl založen dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 12 krajských ředitelství, čtyři lesní závody, jeden semenářský závod
a sedm správ toků. Třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 72 lesních správ.

Z důvodu zpřesnění evidence jízd služebních vozidel podniku s LČR rozhodly v roce 2015 vypsat otevřené výběrové řízení na pořízení monitorovacího systému pro tvorbu knihy jízd. Na základě veřejné zakázky byl vysoutěžen systém Webdispečink. Tento systém jsme nasadili v roce 2016 a je provozován formou pronájmu jednotek. Díky aplikaci známe aktuální polohy našich vozidel, knihu jízd a můžeme tak provádět například vyúčtování soukromých kilometrů. Lze však také jednoduše řešit podklady pro ekonomické přehledy – nájezd km, spotřeba paliva, průměrná spotřeba jednotlivých vozidel, optimalizace počtu vozidel, využití referentských vozidel. Oceňuji též bezporuchový provoz aplikace a možnost bezplatného školení pro uživatele.


Karel Vosátka
Fleet Manager

Referenční dopis