Reference, STD DONIVO a.s.

Reference, STD DONIVO a.s.

STD DONIVO a.s.

STD DONIVO a.s.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.std.sk

STD Donivo a.s. pôsobí na trhu od roku 1996 ako rodinná firma a je najväčšou dopravnou spoločnosťou na Slovensku s viac ako 900 zamestnancami. Na základe vyše dvadsaťročných skúsenosti je schopná poskytovať komplexný servis medzinárodnej dopravy, logistiky a zasielateľstva a tak dosiahnuť maximalizáciu spokojnosti zákazníka. Neustály marketingový výskum, moderný systém logistiky, profesionalita, šetrnosť životného prostredia a starostlivosť o súčasného aj budúceho klienta tvoria firme imidž vysokej kvality. Vďaka rozmiestneniu flotily kamiónov po celej Európe zabezpečujeme zrýchlené prepravy a dodávky tovarov JUST IN TIME. STD Donivo a.s. momentálne disponuje flotilou o počte 550 vlastných vozidiel.

Spoločnosť STD Donivo využíva systém Webdispečink vo veľkej miere od roku 2015. Medzi základné funkcie, ktoré uľahčujú každodennú prácu našim dispečerom patrí on-line monitorovanie polohy našich vozidiel, tvorba elektronickej knihy jázd, evidencia a plánovanie plnenia servisných úloh ako napríklad kontroly STK, výmeny olejov, termíny overení tachografov a pravidelná kontrola pneumatík. Práca s vlastnými miestami a reporty z nich.

Webdispečink nám prináša mnohé úspory, napríklad komplexnou analýzou štýlu jázd vodičov pomocou nástroja DriveCheck na týždennej báze. Na základe DriveChecku vieme usmerňovať a zlepšovať charakteristiku jazdy každého vodiča, čo vedie k úsporám jednak v znížení priemernej spotreby a rovnako k menšiemu opotrebovaniu náhradných dielov ako sú napríklad aj brzdové doštičky. So vzrastajúcou priemernou známkou za štýl jazdy vodičov nám klesá spotreba paliva. Vzrast priemernej známky sa nám darí dosiahnuť pravidelnou komunikáciou s vodičom a individuálnym riešením nedostatkov, ktoré vznikajů pri neekonomickej jazde. K zníženiu nákladov na PHM nám okrem DriveChecku pomáhajú osadené palivové sondy v nádržiach. Sonda poskytuje presnejšie meranie než samotná zbernica FMS. Vďaka Webdispečinku a osadeným sondám tak vieme odhaliť aj menšie pravidelné úbytky PHM. Výhodou sond je presné meranie zostatku PHM v nádržiach vozidla. Pri výpočte zostatku je zohľadnená teplota a permitivita paliva, ktorá výrazne znižuje odchýlku merania, čo má za následok rýchlu a efektívnu kontrolu tankovania. Ďalšou z výhod je nastavenie detekcie úbytku paliva. Ak sonda zaznamená v krátkodobom časovom intervale úbytok paliva, vyšle v reálnom čase alarm formou SMS.

K prepojeniu Webdispečinku s našim informačným systémom TIS nám slúžia API funkcie, pomocou ktorých si importujeme na vozidlá transakcie z niekoľkých tankovacích spoločností, na základe ktorých vo Webdispečinku a v TISe vyhodnocujeme spotrebu vozidiel. API funkcie nám slúžia aj na získavanie zozbieraných informácií z Webdispečinku, napríklad informácie o vodičoch ako sú odpracované hodiny vodičov podľa tachografu.

Ďalší modul, ktorý stojí za spomenutie je Špedícia, kde plánujeme prepravy. Novo využívame aj aplikáciu WD Fleet 3D, do ktorej posielame naplánované trasy a pomocou ktorej komunikujeme s vodičmi. Jednou z výhod tejto aplikácie je aj elektronická stazka, ktorů máme k dispozícii hneď po ukončení prepravy.

Peter Herman
Inštruktor ekonomickej jazdy

Referenční dopis