Reference, MICOS, spol. s r. o.

Reference, MICOS, spol. s r. o.

MICOS, spol. s r. o.

MICOS, spol. s r. o.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.micos.cz

Společnost MICOS byla založena v květnu 1990 skupinou lidí, kteří kromě nadšení nedisponovali žádným kapitálem. Původní předmět činnosti - dodávky výpočetní techniky a poskytování softwarových služeb - byl postupně rozšiřován o další aktivity, které na nově vznikajícím trhu naší republiky chyběly.
Společnost tak velmi rychle vyrostla do kategorie středních podniků s divizionální organizační strukturou a s uplatňováním přesného ekonomického řízení.V průběhu let se z mnoha provozovaných oborů činnosti profilovaly následující samostatné divize:
Telcom - Vývoj a výroba prvků pro telekomunikační sítě
ITS - Řešení telekomunikačních technologií
Danet - Kabelážní a elektroinstalační systémy
Office System - Kancelářská technika a potřeby

Aplikaci Webdispečink již využíváme několik let hlavně pro automatické vedení knihy jízd. Díky této a službě pak máme kontrolu nad pohybem našeho vozového parku a méně práce s vedením knih jízd. S aplikací pracují všechny naše divize a zatím jsme s ní spokojeni.
Pavel Rak

Referenční dopis