Reference, TOMI-REMONT a. s.

Reference, TOMI-REMONT a. s.

TOMI-REMONT a. s.

TOMI-REMONT a. s.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.tomi-remont.cz

Společnost TOMI-REMONT a.s. vstoupila na stavební trh v roce 1993 jako firma zaměřená hlavně na výstavbu a rekonstrukce železničních tratí a vleček. V tomto segmentu dopravních staveb se záhy zapsala do povědomí investorů jako spolehlivý a schopný dodavatel velkých železničních staveb i speciálních technologií.
Od roku 1997 sídlí společnost v Prostějově ve vlastní budově v ulici Přemyslovka a od roku 1998 má svou vlastní technickou základnu v podobě Mechanizačního závodu na Hybešově ulici v Prostějově. Zde firma nově vybudovala velkoryse řešený areál, slučující v sobě moderně vybavené středisko kolové i kolejové mechanizace, stavební dvůr, opravárenskou halu a vlastní ubytovací kapacity stavebních dělníků včetně zázemí výrobní administrativy.
Přistoupením společnosti do ekonomické skupiny OHL ŽS a. s. se významně posílilo její postavení na stavebním trhu i mimo oblast železničních staveb.
Dnes je TOMI-REMONT a.s. moderní dynamickou firmou s vysokým technickým i lidským potenciálem pro kvalitní provádění celého spektra dopravních a inženýrských staveb.

Firma TOMI-REMONT a.s. zavedla službu Webdispečink na začátku roku 2010 za účelem automatického vedení knihy jízd. Zároveň tak máme řešenu problematiku kontroly docházky zaměstnanců na jednotlivé stavby. Díky systému máme také možnost kontrolovat spotřeby našich vozidel a mít tak pod kontrolou náklady na pohonné hmoty.

Ing. Jaroslav Ďulík
finanční ředitel

Referenční dopis