Reference, SCP PAPIER, a.s.

Reference, SCP PAPIER, a.s.

SCP PAPIER, a.s.

SCP PAPIER, a.s.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.scppapier.com

SCP PAPIER, a.s. je veľkoobchod a distribútor papiera na Slovensku, pričom má svoju dcérsku spoločnosť SCP PAPIR doo v Bosne a Hercegovine. Na Slovensku patrí firma medzi najväčších dodávateľov papierov pre polygrafický priemysel ako i papierov pre kancelárske použitie. Prostredníctvom svojich troch prevádzok v Bratislave, Ružomberku, Prešove a vďaka vlastnému vozovému parku spoločnosť flexibilne zabezpečuje dodávky pre zákazníkov v každom regióne Slovenska.

Aplikáciu Webdispečink využívame už niekoľko rokov hlavne kvôli automatickému vedeniu knihy jázd. Tieto knihy jázd sa každý deň automaticky posielajú na mail jednotlivých vodičov na schválenie a prípadnú korekciu typu jazdy. Podľa Webdispečinku sa totiž ďalej kontrolujú a vyúčtovávajú súkromné jazdy vodičov. Do systému zároveň importujeme záznamy o tankovaniach z kariet Shell. Máme tak prehľad o nákladoch na vozidlo a jeho priemernej spotrebe. Pri nákladných vozidlách potrebujeme poznať ich aktuálnu polohu, čo samozrejme webdispečink tiež zobrazuje. Vďaka tejto aplikácii máme kontrolu nad pohybom nášho vozového parku a menej práce s vedením kníh jázd. S aplikáciou pracujú všetky naše strediská a zatiaľ sme s ňou spokojní. Preto ju môžem odporučiť aj ďalším záujemcom o monitoring vozidiel.

Pavol Babic
správca IT

Referenční dopis