Reference, Polstav s.r.o.

Reference, Polstav s.r.o.

Polstav s.r.o.

Polstav s.r.o.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.polstav.cz

Stavební firma s ručeným omezeným Polstav s.r.o. byla založena zakladatelskou listinou a vznikla zápisem do obchodního rejstříku v oddílu C, vložka 14703 dne 25. května 1999, vedeného krajským soudem v Hradci Králové a po vzniku hlavního závodu v Praze na podkladě změny sídla firmy zápisem v oddílu C, vložka 156433 vedeného městským soudem v Praze. Stavební firma Polstav s.r.o. se specializuje na provádění vodohospodářských a dopravních staveb výstavbu pozemních, průmyslových staveb, inženýrských sítí. Poskytujeme komplexní dodávku realizací staveb. Pro kvalitu prováděných prací a dodávek využívá zkušeností nabyté dlouholetou praxí. Naše firma disponuje moderním parkem mechanizačních prostředků, stavebních strojů a dalšího technického vybavení pro splnění Vašich požadavků. Realizujeme stavby v termínech a v nejvyšší možné kvalitě při dodržování standardů bezpečnosti práce a také ohleduplnosti k životnímu prostředí. Každoročně si stanovujeme náročné cíle, které nám umožňují stále zlepšovat výrobní postupy, investovat do moderních technologií a zároveň využívat zkušenosti a dovednost našich zaměstnanců. Našim cílem je realizovat Vaše představy pro Vaši spokojenost. Firma Polstav s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN OHSAS 18001:2008.

Aplikaci Webdispečink jsme začali používat v roce 2009. Od aplikace jsme očekávali především úspory v provozu našich vozidel a strojů. Proto jsme kromě standardního monitoringu pohybu vozidel využili i možnost připojení plováků a sond na měření paliva v nádrži vozidel a strojů. U strojů pak i monitoring otáček motoru. Přes drobné problémy se nám tak daří udržet efektivní provoz naší flotily. Po zavedení systému jsme zaregistrovali jen u 15 strojů roční úsporu 750.000,- Kč. Odhalili jsme několik krádeží paliva, také několikrát provoz stroje bez změny otáček po dobu několika hodin a tím zvýšili efektivitu našich pracovníků o cca 200 hodin měsíčně. Celkově tedy můžeme říct, že se nám pořízení systému hned v prvním roce používání zaplatilo a nyní již šetříme nemalé částky v každodenním provozu našeho vozového parku. Proto můžeme aplikaci Webdispečink doporučit i dalším zájemcům, kteří chtějí ušetřit za provoz svého vozového a strojového parku.

Ivo Jiříček
Dispečer

Referenční dopis