Reference, Geostav spol. s r.o.

Reference, Geostav spol. s r.o.

Geostav spol. s r.o.

Geostav spol. s r.o.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.geostav.cz

GEOSTAV spol. s r.o. je ryze česká společnost figurující na stavebním trhu v oblasti speciálního zakládání staveb od roku 1990. Nabízíme komplexní řešení založení občanských i průmyslových staveb, pozemních komunikací a mostů, jakož i realizaci vodohospodářských staveb a sanaci sesuvů. Společnost zajišťuje rovněž konzultační a projekční činnost logicky předcházející samotné realizaci staveb. Od roku 2000 je společnost držitelem mezinárodního certifikátu řízení kvality ISO. Investicemi do strojního parku, vybavení, zaváděním nových technologií a mnoha dalšími inovacemi si společnost zajistila zvýšení kreditu firmy v ČR i v zahraničí. Sortiment prací, které firma provádí je následující:
- štětovnicové stěny a záporové pažení
- CFA vrtání průměru 400 – 1200mm
- širokoprofilové vrtané piloty průměru 400 - 1500mm
- pilotové základy PHS
- štěrkopískové konsolidační piloty
- podzemní železobetonové stěny
- těsnící jílocementové stěny sloužící k sanaci hrází

Za dobu svého působení na českém a slovenském trhu se do povědomí investorů společnost zapsala flexibilitou, spolehlivostí, kvalitou dodávaných prací a schopností komplexního řešení zakládání staveb.

Díky aplikaci Webdispečink máme přehled o aktuálních polohách našich vozidel a strojů, o ujetých trasách, pracovní době, servisních intervalech a dalších věcech. Webdispečink se nám líbí a jsme s ním spokojeni.

Ing. Petr Špalek
Technik dopravy

Referenční dopis