Reference, POHL cz, a.s.

Reference, POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.pohl.cz

Základy společnosti POHL, která ve svém názvu nese jméno svého zakladatele a majitele Ing. Petra Pohla, byly položeny v roce 1990. Na počátku svého působení na trhu stavebních prací se firma soustředila na realizace a rekonstrukce podzemních staveb v Praze a blízkém okolí. V rámci svého rozvoje pak postupně rozšířila svou územní i věcnou působnost, takže je v současné době schopna zajistit realizace i rozsáhlých stavebních celků s využitím nejprogresivnějších technologií ve všech regionech České republiky. POHL cz, a.s. v rámci své hlavní činnosti provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských a podzemních staveb a rekonstrukce stávajících objektů, a to jak pro veřejné, tak i soukromé investory. Mezi stálé klienty společnosti tak patří řada měst, obcí a soukromých společností. Společnost POHL cz, a.s. existuje (v různých právních formách) již 20 let, během kterých potvrdila svou stabilitu a stala se středně velkým dodavatelem stavebních prací na českém trhu. V současné době společnost zaměstnává asi 240 zaměstnanců a její roční výkony činí kolem 500 milionů korun.

Aplikaci Webdispečink jsme nasadili do provozu v roce 2009. Používána je pro zjišťování aktuální polohy našich vozidel a strojů, tvorbu záznamů o jejich činnosti, tedy knihy jízd, průběhu motohodin. Dále sledujeme pohonné hmoty v nádržích vozidel a strojů. Také sledujeme jejich průměrné spotřeby po importu záznamů o tankování z tankovacích karet. Líbí se nám i hledisko zabezpečení naší techniky pro případ krádeže, tedy hlavně možnost dohledání ukradené techniky. Prozatím jsme s aplikací Webdispečink spokojeni.

Ing. Stanislav Horák

Referenční dopis