Reference, Energetické opravny, a.s.

Reference, Energetické opravny, a.s.

Energetické opravny, a.s.

Energetické opravny, a.s.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.eopru.cz

Energetické opravny, a. s. nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v energetice. Zkušenosti, které jsme nabyli při strojní údržbě energetických celků za více než 30 let na elektrárnách Prunéřov, jsme ještě v určitých speciálních oborech vyprofilovali.
Akciová společnost Energetické opravny zahájila svoji činnost v roce 1998. Od počátku svého působení se naše společnost zaměřila na kompletní služby. Svojí širokou nabídkou činností pokrývá celou oblast provozu kotelen, strojoven, zauhlování, odsíření a systému vodního hospodářství. Společnost disponuje dostatečným technickým, kapacitním a personálním zázemím potřebným k vysoce kvalitnímu provedení nabízených činností. Od března 2008 je 100 % vlastníkem společnosti Energetické opravny a.s. Prunéřov (EOP), strojírenská společnost Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače (SES Tlmače). Před touto transakcí byla společnost Energetické opravny, a.s., dceřinou firmou společnosti ČEZ, a. s. Nový vlastník EOP, společnost SES Tlmače, patří mezi přední dodavatele energetických zařízení, zejména kotlů s vyšším výkonem pro elektrárny, teplárny a spalovny odpadů.

Aplikaci Webdispečink jsme zavedli v roce 2009 a to především pro sledování pohybu našich vozidel. Po zavedení systému klesly měsíční nájezdy kilometrů průměrně o 20% v extrémních případech však i o 75%. Díky systému Webdispečink tak naše firma šetří nemalé peníze za provoz vozového parku. Proto systém chceme i nadále využívat a můžeme jej jen doporučit.

Soňa Podlahová
Vedoucí mechanizace a dopravy

Referenční dopis