Reference, Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Reference, Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.navratilpv.cz

Stavební společnost NAVRÁTIL je etablovanou a moderně řízenou stavební firmou. V průběhu své dlouhodobé existence se zařadila k firmám s dobrým jménem, a je pro investory zárukou kvality, dodržování sjednaných termínů realizace a poskytování dlouhodobých záruk. Za dobu své činnosti upevnila četné znalosti a zkušenosti v náročném odvětví stavebních činností a zhodnotila je v mnoha realizacích. Na základě vlastních odborných analýz je schopna poskytnout konzultační a technickou pomoc při optimalizaci investic do výstavby, rekonstrukcí a modernizací nemovitostí. Svých zkušeností také využívá při správě budov a dalších servisních činností pro investory. Vedle zkušeného managementu a motivovaných pracovníků navázala společnost četné partnerské vztahy se spolehlivými subdodavateli a vybudovala kvalitní široké technické zázemí pro všechny obory stavebních činností. Naše zkušenosti a zázemí umožňují koordinovat všechny postupy se všemi návaznými činnostmi s cílem předat dílo jako uživatelský vstřícný komplex. V současné době společnost zaměstnává průměrně 135 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří realizovali a samozřejmě realizují celou řadu významných zakázek.

Aplikaci Webdispečink využíváme již několik let. Pomocí této aplikace máme možnost provádět namátkovou kontrolu pohybu a činnosti našich zaměstnanců. Po nasazení systému tak naše firma zaregistrovala cca 20% úspory oproti předchozímu stavu. Aplikaci Webdispečink tedy můžeme doporučit a hodláme ji používat i v budoucnu.

Jaromír Machač
Manager

Referenční dopis