Reference, DISK obchod & technika, spol. s r.o.

Reference, DISK obchod & technika, spol. s r.o.

DISK obchod & technika, spol. s r.o.

DISK obchod & technika, spol. s r.o.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.diskobol.cz

Společnost Disk obchod & technika, spol. s r.o. se sídlem v Plzni vznikla v roce 1992 jako samostatná obchodně-technická společnost s výlučně českým kapitálem. Na telekomunikačním trhu ČR se tedy pohybuje již 19-1et. V letech I992 - 1996 se společnost zabývala prodejem počítačů a kancelářské techniky a to především koncovým uživatelům z řad malých a středních firem. Od roku 1997 je záměrem společnosti především specializace na řešení sítí LAN, MAN a WAN a jejich připojení do sítě Internet. Od roku 1998 do roku 2000 byla vybudována přístupová síť pro CESNET. Společnost DISK zároveň plnila funkci provozního a servisního střediska a zastupovala síť CESNET i v oblasti obchodní. V roce 2000 byla celá přístupová síť DNET prodána společnosti Contactel a společnost DISK se stala výhradním partnerem společnosti Contactel pro západní a jižní Čechy. V letech 2000-2005 byla společnost největším outsorcingorným partnerem Contactel v ČR. od roku 2003 společnost DISK zahájila spolupráci i s ostatními telekomunikačními operátory jako outsourcingový partner pro návrh, výstavbu a údžbu přístupových a páteřních sítí. DISK se specializuje zejména na technologie rozsáhlých rádiových sítí, technologie CISCo a technologie WDM a DWDM. V roce 2004 začlenila společnost DISK do své nabídky přenosové systémy na bázl FSO (laserové) a radioreléové spoje ve všech dostupných frekvenčních pásmech od mnoha výrobců. Spoje jsou dodávány, pronajímány a servisovány na bázi dlouhodobých kontraktů. Na dodavatelskou činnost navázalo rozšíření servisních a provoznírch služeb na území celé ČR. Došlo ke kompletnímu vybudování vlastního dohledového a řídícího centra, vybavení měřící a specializovanou technikou a především doškolení a certifikování odborných pracovníků. V letech 2005-2010 se společnost zaměřila na rozšření služeb pro telekomunikační operátory a to zejména servis CISCO technologií, plánování a výstavba rádiových sítí ve všech frekvenčních pásmech včetně pásem licencovaných, dodávky laserových a optických přenosových technologií, vzdálený dohled s vlastním dohledovým a NOC centrem v nepřetržitém provozu. Počet odborných pracovníků se více než zpětinásobil a přiblížil se číslu 100. Společnost Disk je do roku 2012 ceftifikována jako CISCO SELECTED PARTNER. DISK od roku 2009 operuje z vlastních servisních středisek: Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice a Děčín. Díky servisnímu pokrití všech krajských měst ČR je DISK schopen dosahovat dojezdových časů kratších než 2 hodiny na celém území ČR. Veškeré služby jsou poskytovány v plně třísměnném provozu v režimu 24/7/365.

Aplikaci Webdispečink využíváme od roku 2009. A to především za účelem automatického vedení knihy jízd. Podklady dále využíváme pro potřeby našeho účetnictví. Aplikace nám vyhovuje a můžeme ji doporučit i dalším zájemcům.

Jana Majerová
odpovědná osoba za aplikaci Webdispečinku

Referenční dopis