GSM čítačka podnikových kariet

GSM čítačka podnikových kariet

GSM čítačka podnikových kariet je zariadenie, ktoré slúži na autorizáciu pri diaľkovom vyčítaní údajov z digitálnych tachografov. Jedna čítačka je určená pre jednu kartu podniku. Autorizácia podnikovou kartou prebieha cez GSM sieť, pričom SIM karta je neoddeliteľnou súčasťou čítačky. Autorizáciu je nutné vykonávať pri:

  • Vzdialenej archivácii údajov z digitálneho tachografu
  • Vzdialenej archivácii údajov z karty vodiča zasunutej v tachografe

Okrem vyššie spomínaného možno čítačku využívať aj ako nabíjacie zariadenie napríklad pre mobilné telefóny a ako stojan na ceruzky či perá.

GSM čítačka podnikových kariet

Popis GSM čítačky

Čítačka sa skladá z nasledujúcich častí:

  1. Slot na vsunutie podnikovej karty pre autorizáciu v tachografe
  2. Miesto až pre 6 pier
  3. Svetelné diódy pre overenie funkčnosti
  4. USB port pre nabíjanie externých zariadení (napr. telefón, nabíjací prúd 1,5A)
  5. Napájací port
  6. Napájací adaptér (súčasť balenia)
GSM čítačka podnikových kariet

Sprevádzkovanie GSM čítačky podnikových kariet

Po obdržaní GSM čítačky podnikových kariet postupujte podľa manuálu v sekcii podpory.