Identifikácia druhu jazdy

Identifikácia druhu jazdy

Využívajú vaši zamestnanci vozidlá aj na súkromné účely? S našim prepínačom majú vodiči k dispozícii jednoduché prepínanie druhu jázd priamo vo vozidle. Stačí prepínač objednať a namontovať do vozidla. Pokiaľ je prepínač v polohe, kedy LED dióda svieti, vodič realizuje súkromnú jazdu.

Druh jazdy sa následne zapisuje do knihy jázd. Vo Webdispečinku potom presne vidíte koľko kilometrov prešiel vodič služobných, koľko súkromných a uľahčíte si vyúčtovanie náhrad za súkromné kilometre.

prepínač druhu jázd